Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 43 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create Azure Automation account

This template provides an example of how create an Azure Automation account and links it to a new or existing Azure Monitor Log Analytics workspace.

MGoedtel av Matt Goedtel,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy Application Insight and create alert in it

This template allows you to deploy Application Insight and create alert in it

janusznowak av Janusz Nowak,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Web App w/ Application Insights sending to Log Analytics

This template will is to help support the new API versions of microsoft.insights/components. Starting with 2020-02-02-preview WorkspaceID will be required when creating Application Inisghts.This template will deploy the App Service Plan, App Service, Application Insights, Log Analytics Workspace and hook it all together.

JFolberth av JFolberth,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-30

Connect to a storage account from a VM via private endpoint

This sample shows how to use connect a virtual network to access a blob storage account via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Connect to a Key Vault via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access Key Vault via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Connect to a Event Hubs namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Event Hubs namespace via a private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Connect to a Service Bus namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Service Bus namespace via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analytics

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analytics (OMS workspace)

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Enable Azure Sentinel

Enable Azure Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

yelevin av Yechiel Levin,
Senast uppdaterad: 2021-04-22

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a custom rule.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-04-21

Use Azure Firewall as a DNS Proxy in a Hub & Spoke topology

This sample show how to deploy a hub-spoke topology in Azure using the Azure Firewall. The hub virtual network acts as a central point of connectivity to many spoke virtual networks that are connected to hub virtual network via virtual network peering.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-15

Connect to an Azure File Share via a Private Endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access an Azure File Share via a private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-15

Front Door Premium with WAF and Microsoft-managed rule sets

This template creates a Front Door Premium (Preview) including a web application firewall with the Microsoft-managed default and bot protection rule sets.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-04-14

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analytics

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analytics (OMS workspace)

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2021-02-21

Web App w/ Application Insights sending to Log Analytics

This template will is to help support the new API versions of microsoft.insights/components. Starting with 2020-02-02-preview WorkspaceID will be required when creating Application Inisghts.This template will deploy the App Service Plan, App Service, Application Insights, Log Analytics Workspace and hook it all together.

JFolberth av JFolberth,
Senast uppdaterad: 2020-11-24

Enable Azure Sentinel

Enable Azure Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

mgblythe av Michael Blythe,
Senast uppdaterad: 2020-10-13

Create a Private AKS Cluster

This sample shows how to create a private AKS cluster in a virtual network along with a jumpbox virtual machine.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Deploy Application Insight and create alert in it

This template allows you to deploy Application Insight and create alert in it

janusznowak av Janusz Nowak,
Senast uppdaterad: 2020-08-20

Connect to a Key Vault via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access Key Vault via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-07-22

Connect to a Event Hubs namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Event Hubs namespace via a private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-07-20

Connect to a Service Bus namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Service Bus namespace via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-07-15

Connect to a storage account from a VM via private endpoint

This sample shows how to use connect a virtual network to access a blob storage account via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-06-18