Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 42 mallar. Förfina resultat med sökning.

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analytics

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analytics (OMS workspace)

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2022-05-03

Creates a two Container App with a Container App Environment

Create a two Container App Environment with a basic Container App. It also deploys a Log Analytics Workspace to store logs.

Gordonby av Gordon Byers,
Senast uppdaterad: 2022-04-08

Creates a Container App within a Container App Environment.

Create a Container App Environment with a basic Container App. It also deploys a Log Analytics Workspace to store logs.

jbpaux av Jean-Benoit Paux,
Senast uppdaterad: 2022-04-08

Create and monitor API Management instance

This template creates an instance of Azure API Management service and Log Analytics workspace and sets up monitoring for your API Management service with Log Analytics

KedarJoshi av Kedar Joshi,
Senast uppdaterad: 2022-03-16

Create Recovery Services Vault and Enable Diagnostics

This template creates a Recovery Services Vault and enables diagnostics for Azure Backup. This also deploys storage account and oms workspace.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2022-02-23

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

SolaceDev av Solace Systems Development,
Senast uppdaterad: 2022-02-21

Enable Microsoft Sentinel

Enable Microsoft Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

KostaS10 av Kosta S,
Senast uppdaterad: 2022-02-21

Front Door Premium with WAF and Microsoft-managed rule sets

This template creates a Front Door Premium including a web application firewall with the Microsoft-managed default and bot protection rule sets.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a custom rule.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2022-01-30

Application Gateway with internal API Management and Web App

Application Gateway routing Internet traffic to a virtual network (internal mode) API Management instance which services a web API hosted in an Azure Web App.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2021-12-01

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-11-26

Web App w/ Application Insights sending to Log Analytics

This template will is to help support the new API versions of microsoft.insights/components. Starting with 2020-02-02-preview WorkspaceID will be required when creating Application Inisghts.This template will deploy the App Service Plan, App Service, Application Insights, Log Analytics Workspace and hook it all together.

JFolberth av JFolberth,
Senast uppdaterad: 2021-08-25

Create SQL MI with configured sending of logs and metrics.

This template allows you to deploy SQL MI and additional resources used for storing logs and metrics (diagnostic workspace, storage account, event hub).

Senast uppdaterad: 2021-08-06

Log Analytics workspace with VM Insights, Container Insights

Deploys a Log Analytics workspace with VM Insights, Container Insights solutions and diagnostics.

joshuawaddell av Joshua Waddell,
Senast uppdaterad: 2021-08-02

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-07-30

Use Azure Firewall as a DNS Proxy in a Hub & Spoke topology

This sample show how to deploy a hub-spoke topology in Azure using the Azure Firewall. The hub virtual network acts as a central point of connectivity to many spoke virtual networks that are connected to hub virtual network via virtual network peering.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-07-30

Connect to an Azure File Share via a Private Endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access an Azure File Share via a private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-07-30

OMS Active Directory Security Audit Solution

Active Directory Security Audit Solution

AsithaD av AsithaD,
Senast uppdaterad: 2021-07-16

OMS Service Bus Solution

Monitors Azure Service Bus instances

tianderturpijn av Tiander Turpijn,
Senast uppdaterad: 2021-07-16

OMS Solution - Hyper-V Replica

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

bentaylorwork av Ben Taylor,
Senast uppdaterad: 2021-07-13

Azure Web App Monitoring

Azure Web Apps Monitoring with Azure Log Analytics (OMS)

dougbrad av dougbrad,
Senast uppdaterad: 2021-07-13

OMS Automation solution

Azure Automation solution for OMS

CFullerMVP av Cameron Fuller,
Senast uppdaterad: 2021-07-13

OMS SCOM ACS Solution

Adds the SCOM ACS custom Solution into an OMS Workspace

AErmie av Adin Ermie,
Senast uppdaterad: 2021-07-13