Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 29 mallar. Förfina resultat med sökning.

Enable Azure Sentinel

Enable Azure Sentinel, a scalable, cloud-native, security information event management (SIEM) and security orchestration automated response (SOAR) solution.

mgblythe av Michael Blythe,
Senast uppdaterad: 2020-10-13

Create Azure Automation account

This template provides an example of how create an Azure Automation account and links it to a new or existing Azure Monitor Log Analytics workspace.

MGoedtel av Matt Goedtel,
Senast uppdaterad: 2020-10-02

Create a Private AKS Cluster

This sample shows how to create a private AKS cluster in a virtual network along with a jumpbox virtual machine.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Web App w/ Application Insights sending to Log Analytics

This template will is to help support the new API versions of microsoft.insights/components. Starting with 2020-02-02-preview WorkspaceID will be required when creating Application Inisghts.This template will deploy the App Service Plan, App Service, Application Insights, Log Analytics Workspace and hook it all together.

JFolberth av JFolberth,
Senast uppdaterad: 2020-08-20

Deploy Application Insight and create alert in it

This template allows you to deploy Application Insight and create alert in it

janusznowak av Janusz Nowak,
Senast uppdaterad: 2020-08-20

Connect to a Key Vault via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access Key Vault via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-07-22

Connect to a Event Hubs namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Event Hubs namespace via a private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-07-20

Connect to a Service Bus namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Service Bus namespace via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-07-15

Connect to a storage account from a VM via private endpoint

This sample shows how to use connect a virtual network to access a blob storage account via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-06-18

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-04-29

CI/CD using Jenkins on Azure Virtual Machine Scale Sets

This is a CI/CD sample using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Machine Scale Sets

alexchx av Alex Chen,
Senast uppdaterad: 2019-11-14

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analitics

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analitics (OMS workspace)

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2019-09-05

OMS - Azure VM Inventory Solution

Enables Azure VM Inventory Solution in OMS. Solution collects Azure VM inventory along with disks, networking components, NSG rules and extensions into OMS workspace.

thebitstreamer av thebitstreamer,
Senast uppdaterad: 2019-03-27

Log Analytics based Monitoring solution for Azure Backup

Azure backup solution using Log Analytics

pvrk av Kartik P V R,
Senast uppdaterad: 2019-03-07

OMS Active Directory Security Audit Solution

Active Directory Security Audit Solution

AsithaD av AsithaD,
Senast uppdaterad: 2018-09-03

Azure Network Security Group Analytics

Azure Network Security Group Analytics with Azure Log Analytics (OMS)

dougbrad av dougbrad,
Senast uppdaterad: 2018-06-09

Azure Web App Monitoring

Azure Web Apps Monitoring with Azure Log Analytics (OMS)

dougbrad av dougbrad,
Senast uppdaterad: 2018-05-15

Create Recovery Services Vault and Enable Diagnostics

This template creates a Recovery Services Vault and enables diagnostics for Azure Backup. This also deploys storage account and oms workspace.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2018-04-25

Create and monitor API Management instance with Operations Management Suite (OMS) - Log Analytics

This template creates an instance of Azure API Management service and OMS workspace and sets up monitoring for your API Management service with Operations Management Suite - Log Analytics

KedarJoshi av Kedar Joshi,
Senast uppdaterad: 2017-06-29

OMS VMM Analytics

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

veharshv av Harsh Vardhan Verma,
Senast uppdaterad: 2017-06-07

OMS Service Bus Solution

Monitors Azure Service Bus instances

tianderturpijn av Tiander Turpijn,
Senast uppdaterad: 2017-05-08

OMS - Azure Resource Usage Solution

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Volkanco av Volkan Coskun,
Senast uppdaterad: 2017-04-16

OMS Solution - Hyper-V Replica

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

bentaylorwork av Ben Taylor,
Senast uppdaterad: 2017-04-12

OMS Kemp Application Delivery

Kemp Application Delivery solution for OMS

brandubh av Daniele Grandini,
Senast uppdaterad: 2017-03-18