Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 491 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an Azure Cosmos DB Account with a private endpoint

This template will create a Cosmos account, a virtual network and a private endpoint exposing the Cosmos account to the virtual network.

ThomasWeiss av Thomas Weiss,
Senast uppdaterad: 2020-04-10

Application Security Groups

This template shows how to put together the pieces to secure workloads using NSGs with Application Security Groups. It will deploy a Linux VM running NGINX and through the usage of Applicaton Security Groups on Network Security Groups we will allow access to ports 22 and 80 to a VM assigned to Application Security Group called webServersAsg.

paulomarquesc av Paulo Marques,
Senast uppdaterad: 2020-04-03

Create a sandbox setup with Firewall Policy

This template creates a virtual network with 3 subnets (server subnet, jumpbox subet and AzureFirewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the Server Subnet and an Azure Firewall with 1 or more Public IP addresses. Also creates a Firewall policy with 1 sample application rule, 1 sample network rule and default private ranges

Senast uppdaterad: 2020-04-01

Deploy a Windows VM with the Azul Zulu OpenJDK JVM

This template allows you to create a Windows VM with the Azul Zulu OpenJDK JVM

tkarbowski av Tom Karbowski,
Senast uppdaterad: 2020-04-01

Deploy a Linux VM with the Azul Zulu OpenJDK JVM

This template allows you to create a Linux VM with the Azul Zulu OpenJDK JVM.

tkarbowski av Tom Karbowski,
Senast uppdaterad: 2020-04-01

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual network

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2020-03-31

Create a VM from User Image

This template allows you to create a Virtual Machines from a User image. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

slapointe av Stephane Lapointe,
Senast uppdaterad: 2020-03-30

Create an Azure WAF v2 on Azure Application Gateway

This template creates an Azure Web Application Firewall v2 on Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2020-03-30

Create an new AD Domain with 2 Domain Controllers

This template creates 2 new VMs to be AD DCs (primary and backup) for a new Forest and Domain

simongdavies av Simon Davies,
Senast uppdaterad: 2020-03-25

Create a new AD Domain with 2 DCs using Availability Zones

This template creates 2 VMs in separate Availability Zones to be AD DCs (primary and backup) for a new Forest and Domain

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-03-25

Deploy an app service with regional VNet integration

This template allows you to deploy an app service plan and a basic Windows web app, with regional VNet integration enabled to a newly created virtual network

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2020-03-23

Create an Azure Application Gateway v2

This template creates an Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2020-03-16

Environment required to deploy Azure SQL Managed Instance.

This template allows you to create an environment required to deploy Azure SQL Managed Instance - Virtual Network with two subnets.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2020-03-15

Deploy a simple Ubuntu Linux VM 18.04-LTS.

This template deploy a Ubuntu Server with a few options for the VM. You can provide the VM Name, OS Version, VM size, admin username and password. As default the VM size is Standard_B2s and O.S. Version is 18.04-LTS.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-03-07

SQL Provisioning CSP

Microsoft Azure has a new subscription offering, CSP Subscriptions. Some aspects of SQL VM deployment are not yet supported in CSP subscriptions. This includes the SQL IaaS Agent Extension, which is required for features such as SQL Automated Backup and SQL Automated Patching.

ninarn av Ninar Nuemah,
Senast uppdaterad: 2020-03-05

Create a Front Door with HTTP to HTTPS redirection

This template creates a Front Door configuration for HTTP to HTTPS redirection.

aramesh-msft av aramesh-msft,
Senast uppdaterad: 2020-03-05

Spin up a 3-node Deis cluster

Template spins up a Deis cluster.

HaishiBai av Haishi Bai,
Senast uppdaterad: 2020-03-05

Create 2 VMs in LB and a SQL Server VM with NSG.

This template creates 2 Windows VMs (that can be used as web FE) with in an Availability Set and a Load Balancer with port 80 open. The two VMs can be reached using RDP on port 6001 and 6002. This template also create a SQL Server 2014 VM that can be reached via RDP connection defined in a Network Security Group.

pietrobr av pietrobr,
Senast uppdaterad: 2020-03-05

Create 2 VMs Linux with LB and SQL Server VM with SSD.

This template creates 2 Linux VMs (that can be used as web FE) with in an Availability Set and a Load Balancer with port 80 open. The two VMs can be reached using SSH on port 6001 and 6002. This template also create a SQL Server 2014 VM that can be reached via RDP connection defined in a Network Security Group. All VMs storage can use Premium Storage (SSD) and you can choose to creare VMs with all DS sizes

pietrobr av pietrobr,
Senast uppdaterad: 2020-03-05

Multi tier traffic manager, L4 ILB, L7 AppGateway

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

rkotti av Ram Kotti,
Senast uppdaterad: 2020-03-05

Visual Studio Development VM

This template creates a Visual Studio 2015 or Dev15 VM from the base gallery VM images available. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack.

dtzar av David Tesar,
Senast uppdaterad: 2020-03-05

Push a certificate onto a Windows VM

Push a certificate onto a Windows VM. Create the Key Vault using the template at http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-03-04

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual machine

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2020-03-04

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

mahthi av Mahesh Thiagarajan,
Senast uppdaterad: 2020-03-04