Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 715 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a Firewall with FirewallPolicy and IpGroups

This template creates an Azure Firewall with FirewalllPolicy referencing Network Rules with IpGroups. Also, includes a Linux Jumpbox vm setup

ssripadham av ssripadham,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

SolaceDev av Solace Systems Development,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Linux VMs

This template creates a virtual network with 3 subnets (server subnet, jumpbox subet and AzureFirewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the Server Subnet and an Azure Firewall with 1 or more Public IP addresses, 1 sample application rule, 1 sample network rule and default private ranges

iatodoro av iatodoro,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create a Network Security Group

This template creates a Network Security Group

singhkays av Kay Singh,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy a Linux or Windows VM with MSI

This template allows you to deploy a Linux or Windows VM with a Managed Service Identity.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create an ExpressRoute Circuit with BGP Peering

This template creates an ExpressRoute Circuit and an AzurePrublicPeering BGP Peering, for a specified Service Provider and SKU

amitsriva av amitsriva,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create a Site-to-Site VPN Connection

This template allows you to create a Site-to-Site VPN Connection using Virtual Network Gateways

cvs79 av Chris,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Guacamole VM in existing VNet

This template deploys a VM with Guacamole, the free, open source HTML5 RDP/VNC proxy. An existing Virtual Network and a subnet are required for using this template. The base image is CoreOS Stable, and the deployment uses Docker containers.

Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy OpenLDAP on Ubuntu on a single VM.

This template deploys OpenLDAP on Ubuntu. It creates a single Ubuntu VM and does a silent install of OpenLDAP on it. After the deployment is successful, you can go to /phpldapadmin to start congfiguring OpenLDAP.

vinhub av Vinayak (Vin) Bhalerao,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Azure Traffic Manager VM example

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines.

Senast uppdaterad: 2021-05-13

Load Balancer with 2 VIPs, each with one LB rule

This template allows you to create a Load Balancer, 2 Public IP addresses for the Load balancer (multivip), Virtual Network, Network Interface in the Virtual Network & a LB Rule in the Load Balancer that is used by the Network Interface.

ypitsch av ypitsch,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual network

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create an Azure Application Gateway v2

This template creates an Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a WordPress blog with Docker

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Docker installed (using the Docker Extension) and WordPress/MySQL containers created and configured to serve a blog server.

ahmetalpbalkan av ahmetalpbalkan (old account),
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

robe070 av Rob Goodridge,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a VM into an Availability Zone

This template allows you to deploy a simple VM (Windows or Ubuntu), using the latest patched version. This will deploy a A2_v2 size VM in the location specified and return the FQDN of the VM.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a simple FreeBSD VM in resource group location.

This template allows you to deploy a simple FreeBSD VM using a few different options for the FreeBSD version, using the latest patched version. This will deploy in resource group location on a D1 VM Size.

takekazuomi av Takekazu Omi,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

VMs in Availability Zones with a Load Balancer and NAT

This template allows you to create Virtual Machines distributed across Availability Zones with a Load Balancer and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

aaronlower av Aaron Lower,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy HBase geo replication

This template allows you to configure an Azure environment for HBase replication across two different regions with VPN vnet-to-vnet connection.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Azure Traffic Manager external endpoint example

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile using external endpoints.

rohinkoul av Rohin Koul,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Azure Databricks All-in-one Template for VNet Injection

This template allows you to create a network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

sunainakrishnamoorthy av Sunaina Krishnamoorthy,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

SQL Server 2014 SP2 Enterprise with Auto Backup

This template will create a SQL Server 2014 SP2 Enterprise edition with Auto Backup feature enabled

Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create an Azure Firewall with multiple IP public addresses

This template creates an Azure Firewall with two public IP addresses and two Windows Server 2019 servers to test.

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2021-05-12