Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 494 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy Azure Database Migration Service (DMS)

Azure Database Migration Service is a fully managed service designed to enable seamless migrations from multiple database sources to Azure data platforms with minimal downtime (online migrations).

MashaMSFT av Masha at MSFT,
Senast uppdaterad: 2020-09-25

Create SQL MI inside the new virtual network

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) inside new Virtual Network.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2020-09-25

Deploy Azure Database for PostgreSQL with VNet

This template provides a way to deploy an Azure database for PostgreSQL with VNet integration.

ramnov av Ramkumar Chandrasekaran,
Senast uppdaterad: 2020-09-24

Deploy Azure Database for MariaDB with VNet

This template provides a way to deploy an Azure database for MariaDB with VNet integration.

ramnov av Ramkumar Chandrasekaran,
Senast uppdaterad: 2020-09-24

Deploy Azure Database for MySQL with VNet

This template provides a way to deploy an Azure database for MySQL with VNet integration.

savjani av Parikshit Savjani,
Senast uppdaterad: 2020-09-24

Deploy Neo4J in Ubuntu VM.

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Neo4J binaries and runs Neo4J on its designated ports.

helshabini av Hazem Elshabini,
Senast uppdaterad: 2020-09-23

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

ChackDan av Chacko Daniel,
Senast uppdaterad: 2020-09-23

VM Scale Set with autoscale running an IIS WebApp

Deploys a Windows VM Scale Set running IIS and a very basic .NET MVC web app. The VMSS PowerShell DSC Extension is leveraged to do the IIS install and WebDeploy package deployment.

jboeshart av Jason Boeshart,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Deploy VM Scale Set with Python Bottle server & AutoScale

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running a simple Python Bottle app that does work. With Autoscale configured Scale Set will scale out & in as needed

gbowerman av Guy Bowerman,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Single SharePoint farm with extensive configuration

Create a single SharePoint 2019 / 2016 / 2013 farm with an extensive configuration to ease the creation of complex environments.

Yvand av Yvan Duhamel,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Deploy a Virtual Machine with SSH rsa public key

This template allows you to create a Virtual Machine with SSH rsa public key

squillace av Ralph Squillace,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Install Configuration Manager Current Branch in Azure

This template creates 4 or 5 new Azure VMs based on which configuration you choose. It configures a new AD domain controler, a new hierarchy/standalone bench with SQL Server, a remote site system server with Management Point and Distribution Point and a client.

yizhongwu av Yizhong Wu,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Create an Azure VM with a new AD Forest

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an AD DC for a new forest

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Create a Private AKS Cluster

This sample shows how to create a private AKS cluster in a virtual network along with a jumpbox virtual machine.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Migrate to Azure SQL database using Azure DMS

The Azure Database Migration Service (DMS) is designed to streamline the process of migrating on-premises databases to Azure. DMS will simplify the migration of existing on-premises SQL Server and Oracle databases to Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance or Microsoft SQL Server in an Azure Virtual Machine. This template would deploy an instance of Azure Database Migration service, an Azure VM with SQL server installed on it which will act as a Source server with pre created database on it and a Target Azure SQL DB server which will have a pre-created schema of the database to be migrated from Source to Target server. The template will also deploy the required resources like NIC, vnet etc for supporting the Source VM, DMS service and Target server.

ash1625 av Ashish Shinde,
Senast uppdaterad: 2020-09-20

Create an Ubuntu GNOME desktop

This template creates an ubuntu desktop machine. This works great for use as a jumpbox behind a NAT.

anhowe av Anthony Howe,
Senast uppdaterad: 2020-09-20

Deploy an Openvpn Access Server

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an openvpn access server. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of openvpn access server, then make the basic server network settings: define the VPN Server Hostname to be the VM's public ip's DNS name

251744647 av 251744647,
Senast uppdaterad: 2020-09-19

SQL VM Performance Optimized Storage Settings on UltraSSD

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings, using UltraSSD for SQL Log files

sam0227 av Feng Hong,
Senast uppdaterad: 2020-09-19

DNS Forwarder VM

This template shows how to create a DNS server that forwards queries to Azure's internal DNS servers. This is useful for setting up DNS resultion between virtual networks (as described in https://azure.microsoft.com/documentation/articles/virtual-networks-name-resolution-for-vms-and-role-instances/).

Senast uppdaterad: 2020-09-19

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2020-09-18

Jenkins on Azure (SSH key)

This template allows you to deploy a secure Jenkins instance on a DS1_v2 size Linux Ubuntu 14.04 LTS VM using an SSH public key for authentication.

azure-devops av Azure DevOps,
Senast uppdaterad: 2020-09-18

SQL Server VM with performance optimized storage settings

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings on PremiumSSD

sam0227 av Feng Hong,
Senast uppdaterad: 2020-09-18

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2020-09-18

Deploy a simple Windows VM

This template allows you to deploy a simple Windows VM using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. This will deploy an A2 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-09-18