Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 2 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a Media Services Account using a template

This template creates an Azure Media Services Account with its Storage account.

mathieu-benoit av Mathieu Benoit,
Senast uppdaterad: 2022-04-12

Orchard CMS Video Portal Web App

This template provides a easy way to deploy Orchard CMS on Azure App Service Web Apps with the Azure Media Services module enabled and configured.

rnrneverdies av Emanuel Vecchio,
Senast uppdaterad: 2021-06-14