Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 4 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy Azure Maps with Azure Maps Creator (Indoor Maps)

This template deploys and Azure Maps account with the Indoor Maps Creator Feature to allow building Indoor Maps.

jpocloud av John Poole,
Senast uppdaterad: 2022-05-02

Create Azure Maps SAS token stored in an Azure Key Vault

This template deploys and Azure Maps account and lists a Sas token based on the provided User Assigned identity to be stored in an Azure Key Vault secret.

stack111 av Daniel Stack,
Senast uppdaterad: 2021-10-24

Deploy Azure Maps

This template deploys and Azure Maps account and lists the primary key.

philmea av Phil Meadows,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

RBAC - Create Managed Identity Access on Azure Maps account

This template creates a Managed Identity and assigns it access to an a created Azure Maps account.

stack111 av Daniel Stack,
Senast uppdaterad: 2021-04-29