Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 13 mallar. Förfina resultat med sökning.

min.io Azure Gateway

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

sarahecraddock av sarahecraddock,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-30

RBAC - Create Managed Identity Access on Azure Maps account

This template creates a Managed Identity and assigns it access to an a created Azure Maps account.

stack111 av Daniel Stack,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone av Ben Hummerstone,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create ssh-keys and store in KeyVault

This template uses the deploymentScript resource to generate ssh keys and stores the private key in keyVault.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create an Application Gateway V2 with Key Vault

This template deploys an Application Gateway V2 in a Virtual Network, a user defined identity, Key Vault, a secret (cert data), and access policy on Key Vault and Application Gateway.

surajmb av Suraj MB,
Senast uppdaterad: 2021-04-22

Create Firewall Premium (IDPS,TLS Inspection,Web Categories)

This template creates an Azure Firewall and Firewall Policy with premium features such as Intrusion Inspection Detection (IDPS), TLS inspection and Web Category filtering

gersner av gersner,
Senast uppdaterad: 2021-01-25

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone av Ben Hummerstone,
Senast uppdaterad: 2020-12-18

Create ssh-keys and store in KeyVault

This template uses the deploymentScript resource to generate ssh keys and stores the private key in keyVault.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-12-16

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 av Wenjun Wu,
Senast uppdaterad: 2020-12-16

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2020-11-06

Create an Application Gateway V2 with Key Vault

This template deploys an Application Gateway V2 in a Virtual Network, a user defined identity, Key Vault, a secret (cert data), and access policy on Key Vault and Application Gateway.

surajmb av Suraj MB,
Senast uppdaterad: 2020-08-11

RBAC - Create Managed Identity Access on Azure Maps account

This template creates a Managed Identity and assigns it access to an a created Azure Maps account.

stack111 av Daniel Stack,
Senast uppdaterad: 2019-10-07