Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 49 mallar. Förfina resultat med sökning.

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace. Optionally, you can enable encryption for data at rest in the workspace, and data stored by the workspace in Azure Cosmos DB.

Blackmist av Larry Franks,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu av Mehmet Tatlicioglu,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create a Machine Learning Service HDInsight cluster

This template creates a Machine Learning Service HDInsight cluster

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure Machine Learning compute instance

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user

vijetajo av vijetajo,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure ADLS Datastore

This template creates a ADLS datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create Tabular Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a tabular dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a Databricks File System Datastore

This template creates a Databricks File System datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a File Share Datastore

This template creates a file share datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create File Dataset in AML workspace from Web URL

This template creates a file dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu av keerthi kamal adusumilli,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure MySQL Datastore

This template creates a MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create File Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a file dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure Machine Learning compute cluster.

This template creates an Azure Machine Learning compute cluster.

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a Machine Learning Service DSVM Compute.

This template creates a Machine Learning Service DSVM Compute.

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a Blob Storage Datastore

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure PostgreSQL Datastore

This template creates a PostgreSQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure ADLS Gen2 Datastore

This template creates a ADLS Gen2 datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create Tabular Dataset in AML workspace from Web URL

This template creates a tabular dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2021-03-15

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu av keerthi kamal adusumilli,
Senast uppdaterad: 2020-12-16

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu av keerthi kamal adusumilli,
Senast uppdaterad: 2020-12-16