Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 28 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 av jloeffler7,
Senast uppdaterad: 2022-03-23

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. The example shows how to configure Azure Machine Learning for encryption with a customer-managed encryption key.

denniseik av Dennis Eikelenboom,
Senast uppdaterad: 2021-09-15

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the minimal set of resources you require to get started with Azure Machine Learning.

denniseik av Dennis Eikelenboom,
Senast uppdaterad: 2021-09-15

Create an Azure Machine Learning compute instance

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user with a sample inline setup script

vijetajo av vijetajo,
Senast uppdaterad: 2021-07-22

Create a Machine Learning Service ADLA Compute.

This template creates a Machine Learning Service ADLA Compute.

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create an Azure SQL Datastore

This template creates a SQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Create an Azure Machine Learning aks compute.

This template creates an Azure Machine Learning aks compute.

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Create Tabular Dataset from SQL/PostgreSQL/MySQL Datastore

This template creates a tabular dataset from SQL query in SQL/PostgreSQL/MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu av keerthi kamal adusumilli,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Create a Machine Learning Service Aks Compute.

This template creates a Machine Learning Service Aks Compute.

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Create a LinkedService in Azure Machine Learning workspace.

This template creates a LinkedService in an existing Azure Machine Learning workspace.

RichardLi1437 av Richard Li,
Senast uppdaterad: 2021-05-26

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu av Mehmet Tatlicioglu,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create a Machine Learning Service HDInsight cluster

This template creates a Machine Learning Service HDInsight cluster

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure ADLS Datastore

This template creates a ADLS datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create Tabular Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a tabular dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a Databricks File System Datastore

This template creates a Databricks File System datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a File Share Datastore

This template creates a file share datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create File Dataset in AML workspace from Web URL

This template creates a file dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu av keerthi kamal adusumilli,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure MySQL Datastore

This template creates a MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure Machine Learning compute cluster.

This template creates an Azure Machine Learning compute cluster.

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create File Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a file dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a Machine Learning Service DSVM Compute.

This template creates a Machine Learning Service DSVM Compute.

ragargms av ragargms,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a Blob Storage Datastore

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11