Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 3 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy Azure Data Explorer db with Event Hub connection.

Deploy Azure Data Explorer db with Event Hub connection.

vplauzon av Vincent-Philippe Lauzon,
Senast uppdaterad: 2022-02-21

Create a cluster a database

This template allows you to create a cluster and a database.

radennis av Ravit Dennis,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Deploy Azure Data Explorer cluster into your VNet.

This template allows you deploy a cluster into your VNet.

basaba av Bassel Saba,
Senast uppdaterad: 2021-04-27