Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 27 mallar. Förfina resultat med sökning.

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-30

Create a Key Vault and a list of secrets

This template creates a Key Vault and a list of secrets within the key vault as passed along with the parameters

rahulpnath av Rahul P Nath,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe av Stephane Lapointe,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Connect to a Key Vault via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access Key Vault via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create an Azure Key Vault and a secret

This template creates an Azure Key Vault and a secret.

seanbamsft av Sean Barnes,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Create an Application Gateway V2 with Key Vault

This template deploys an Application Gateway V2 in a Virtual Network, a user defined identity, Key Vault, a secret (cert data), and access policy on Key Vault and Application Gateway.

surajmb av Suraj MB,
Senast uppdaterad: 2021-04-22

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2021-03-15

Enable encryption on a running Windows VM.

This template enables encryption on a running windows vm.

olga-spektra av olga-spektra,
Senast uppdaterad: 2021-02-19

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe av Stephane Lapointe,
Senast uppdaterad: 2021-01-29

App Service Environment with Azure SQL backend

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

seekdavidlee av ENG-KEONG DAVID LEE,
Senast uppdaterad: 2021-01-28

Create Firewall Premium (IDPS,TLS Inspection,Web Categories)

This template creates an Azure Firewall and Firewall Policy with premium features such as Intrusion Inspection Detection (IDPS), TLS inspection and Web Category filtering

gersner av gersner,
Senast uppdaterad: 2021-01-25

Create an Azure Key Vault Managed HSM

This template creates an Azure Key Vault Managed HSM.

msmbaldwin av M. Baldwin,
Senast uppdaterad: 2020-11-13

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2020-11-06

SAS 9.4 and Viya Quickstart Template for Azure

The SAS® 9.4 and Viya QuickStart Template for Azure deploy these products on the cloud: SAS® Enterprise BI Server 9.4, SAS® Enterprise Miner 15.1, and SAS® Visual Analytics 8.5 on Linux, and SAS® Visual Data Mining and Machine Learning 8.5 on Linux for Viya. This QuickStart is a reference architecture for users who wants to deploy the combination of SAS® 9.4 and Viya on Azure using cloud-friendly technologies. By deploying the SAS® platform on Azure, you get an integrated environment of SAS® 9.4 and Viya environments so you can take advantage of both worlds. SAS® Viya is a cloud-enabled, in-memory analytics engine. It uses elastic, scalable, and fault-tolerant processing to address complex analytical challenges. SAS® Viya provides faster processing for analytics by using a standardized code base that supports programming in SAS®, Python, R, Java, and Lua. It also supports cloud, on-premises, or hybrid environments and deploys seamlessly to any infrastructure or application ecosystem.

corecompete av Core Compete,
Senast uppdaterad: 2020-10-09

Create an Azure Key Vault and a secret

This template creates an Azure Key Vault and a secret.

seanbamsft av Sean Barnes,
Senast uppdaterad: 2020-10-05

Create a KeyVault

This module allows you to create a KeyVault.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-10-01

Create a Key Vault and a list of secrets

This template creates a Key Vault and a list of secrets within the key vault as passed along with the parameters

rahulpnath av Rahul P Nath,
Senast uppdaterad: 2020-09-28

Create an Application Gateway V2 with Key Vault

This template deploys an Application Gateway V2 in a Virtual Network, a user defined identity, Key Vault, a secret (cert data), and access policy on Key Vault and Application Gateway.

surajmb av Suraj MB,
Senast uppdaterad: 2020-08-11

Connect to a Key Vault via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access Key Vault via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-07-22

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2020-07-12

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-04-16