Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 12 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an Application Gateway V2 with Key Vault

This template deploys an Application Gateway V2 in a Virtual Network, a user defined identity, Key Vault, a secret (cert data), and access policy on Key Vault and Application Gateway.

surajmb av Suraj MB,
Senast uppdaterad: 2020-08-11

Connect to a Key Vault via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access Key Vault via private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-07-22

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2020-07-12

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2020-06-23

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-04-16

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu av Mehmet Tatlicioglu,
Senast uppdaterad: 2019-12-23

Continuous Deployment to VM Scale Sets using Spinnaker

This template allows you to install Spinnaker on VM or AKS. Specifically, as for the VM scenario you can deploy and configure a DevOps pipeline from an Aptly repository to a VM Scale Set in Azure.

azure-devops av Azure DevOps,
Senast uppdaterad: 2019-07-12

Continuous Deployment to VM Scale Sets with Jenkins and Spinnaker

This template allows you to deploy and configure a DevOps pipeline from an Aptly repository to a VM Scale Set in Azure.

azure-devops av Azure DevOps,
Senast uppdaterad: 2019-05-30

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe av Stephane Lapointe,
Senast uppdaterad: 2019-02-20

Create a Key Vault and a list of secrets

This template creates a Key Vault and a list of secrets within the key vault as passed along with the parameters

rahulpnath av Rahul P Nath,
Senast uppdaterad: 2019-02-14

Create an Azure Key Vault and a secret

This template creates an Azure Key Vault and a secret.

seanbamsft av Sean Barnes,
Senast uppdaterad: 2019-02-14