Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 77 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy a VM Scale Set with a Linux custom image

This template allows you to deploy a custom VM Linux image inside an Scale Set. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80). The example uses a custom script to do the application deployment and update, you may have to provide your custom script for your own update procedure. You will have to provide a generalized image of your VM in the same subscription and region where you create the VMSS.

jmservera av Juan Manuel Servera,
Senast uppdaterad: 2021-05-03

Deploy a VM Scale Set with Linux VMs and Auto Scale

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Linux VMs using the latest patched version of Ubuntu Linux 15.04 or 14.04.4-LTS. These VMs are behind a load balancer with NAT rules for ssh connections.They also have Auto Scale integrated

madhana av Madhan Arumugam Ramakrishnan,
Senast uppdaterad: 2021-05-03

Metric alert rule with a dynamic threshold

This template creates a metric alert rule that monitors the CPU Percentage metric of a virtual machine using a dynamic threshold condition type.

hutzleo av hutzleo,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Metric alert rule with a static threshold

This template creates a metric alert rule that monitors the CPU Percentage metric of a virtual machine using a static threshold condition type.

hutzleo av hutzleo,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Provision Consumption plan function with a Deployment Slot

This template provisions a function app on a Consumption plan, which is a dynamic hosting plan. The app runs on demand and you're billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

Senast uppdaterad: 2021-04-26