Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 78 mallar. Förfina resultat med sökning.

DDoS attack on a virtual machine

This will deploy a virtual machine, OMS and other network resources. Perform the DDoS attack by following the guidleines and execute the scenario for detection of a DDoS attack.

girishjaju av girishjaju,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx av Alex Chen,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Deploy Drupal with VM Scale Set, Azure Files and Mysql

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running Drupal (Apache / PHP). All nodes share the created Azure file share storage and MySQL database

maniSbindra av Mani Bindra,
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

LarssonOskar av LarssonOskar,
Senast uppdaterad: 2021-05-21

Scalable Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2021-05-21

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu av Tyler Lu,
Senast uppdaterad: 2021-05-18

Dynamic Web Test Creation

Create any number of App Insights web (ping) tests.

sedouard av Steven Edouard,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

Manually change the number of VMs in a Scale Set.

This template allows you to manually change the number of VMs in a Scale Set.

gatneil av Neil Sant Gat,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

robe070 av Rob Goodridge,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly av Eamon O'Reilly,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu av Mehmet Tatlicioglu,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Django app

This template allows you to create an App Service for deploying a Django app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Provision a function app on a dedicated hosting plan

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site. There are other templates available for provisioning on a dynamic hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

App Service Environment with Azure SQL backend

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

seekdavidlee av ENG-KEONG DAVID LEE,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Simple Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2021-05-10

Deploy an Autoscale Setting for Virtual Machine ScaleSet

This template allows you to deploy an autoscale policy for Virtual Machine ScaleSet resource.

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy an Autoscale Setting for App Service Plan

This template allows you to deploy an autoscale policy for Azure AppService Plan resource.

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Kentico Xperience

This template facilitates the deployment of resources required to host Kentico Xperience environments in Microsoft Azure.

chladekm av Martin Chládek,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy an Autoscale Activity Log Alert

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any Autoscale records in the Azure Activity Log

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy an Autoscale Failed Activity Log Alert

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any failed Autoscale records in the Azure Activity Log

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy a Service Health Alert

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any Service Health records in the Azure Activity Log

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy a VM Scale Set with a Linux custom image

This template allows you to deploy a custom VM Linux image inside an Scale Set. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80). The example uses a custom script to do the application deployment and update, you may have to provide your custom script for your own update procedure. You will have to provide a generalized image of your VM in the same subscription and region where you create the VMSS.

jmservera av Juan Manuel Servera,
Senast uppdaterad: 2021-05-03