Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 38 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2020-07-12

ILB App Service Environment with Azure Firewall

Resource Manager templates and parameters demonstrating how to deploy App Service environment with Azure Firewall integration

jftl6y av John Scott,
Senast uppdaterad: 2020-07-04

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2020-06-23

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2020-05-18

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly av Eamon O'Reilly,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Provision a function app on a Consumption plan

This template provisions a function app on a Consumption plan, which is a dynamic hosting plan. The app runs on demand and you're billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2020-05-15

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-04-29

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace. Optionally, you can enable encryption for data at rest in the workspace, and data stored by the workspace in Azure Cosmos DB.

Blackmist av Larry Franks,
Senast uppdaterad: 2020-04-24

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu av Mehmet Tatlicioglu,
Senast uppdaterad: 2019-12-23

Deploy VM Scale Set with Python Bottle server & AutoScale

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running a simple Python Bottle app that does work. With Autoscale configured Scale Set will scale out & in as needed

gbowerman av Guy Bowerman,
Senast uppdaterad: 2019-12-19

Deploy Drupal with VM Scale Set, Glusterfs and Mysql

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running Drupal (Apache / PHP). All nodes share the created glusterfs file storage, and MySQL database

maniSbindra av Mani Bindra,
Senast uppdaterad: 2019-12-10

Create a new action groupn on Azure.

This template creates a new Action group on Azure, this action group can be then used for configuring alerts on Azure.

arpitjain099 av Arpit Jain,
Senast uppdaterad: 2019-12-06

Provision a Web App with a SQL Database

This template provisions a Web App, a SQL Database, AutoScale settings, Alert rules, and App Insights. It configures a connection string in the web app for the database.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-12-03

Django app

This template allows you to create an App Service for deploying a Django app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-11-28

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx av Alex Chen,
Senast uppdaterad: 2019-11-14

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2019-11-11

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

robe070 av Rob Goodridge,
Senast uppdaterad: 2019-11-04

Simple Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2019-09-27

Dynamic Web Test Creation

Create any number of App Insights web (ping) tests.

sedouard av Steven Edouard,
Senast uppdaterad: 2019-08-21

Kentico MVC

This template facilitates the deployment of resources required to host Kentico MVC environments in Microsoft Azure.

fvolner av Filip Volner,
Senast uppdaterad: 2019-08-19

Deploy a VM Scale Set with Linux VMs and Auto Scale

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Linux VMs using the latest patched version of Ubuntu Linux 15.04 or 14.04.4-LTS. These VMs are behind a load balancer with NAT rules for ssh connections.They also have Auto Scale integrated

madhana av Madhan Arumugam Ramakrishnan,
Senast uppdaterad: 2019-05-30

Deploy a VM Scale Set with a Linux custom image

This template allows you to deploy a custom VM Linux image inside an Scale Set. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80). The example uses a custom script to do the application deployment and update, you may have to provide your custom script for your own update procedure. You will have to provide a generalized image of your VM in the same subscription and region where you create the VMSS.

jmservera av Juan Manuel Servera,
Senast uppdaterad: 2018-08-30

DDoS attack on a virtual machine

This will deploy a virtual machine, OMS and other network resources. Perform the DDoS attack by following the guidleines and execute the scenario for detection of a DDoS attack.

girishjaju av girishjaju,
Senast uppdaterad: 2018-07-11