Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 83 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a Premium Redis Cache with clustering

This template shows how to configure clustering in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x av Steve Danielson,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

robe070 av Rob Goodridge,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly av Eamon O'Reilly,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace. Optionally, you can enable encryption for data at rest in the workspace, and data stored by the workspace in Azure Cosmos DB.

Blackmist av Larry Franks,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Django app

This template allows you to create an App Service for deploying a Django app.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu av Mehmet Tatlicioglu,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Provision a function app on a dedicated hosting plan

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site. There are other templates available for provisioning on a dynamic hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

App Service Environment with Azure SQL backend

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

seekdavidlee av ENG-KEONG DAVID LEE,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create Function App and private endpoint-secured Storage

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

gabesmsft av gabesmsft,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 av Achal Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Simple Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2021-05-10

Deploy an Autoscale Setting for Virtual Machine ScaleSet

This template allows you to deploy an autoscale policy for Virtual Machine ScaleSet resource.

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy an Autoscale Setting for App Service Plan

This template allows you to deploy an autoscale policy for Azure AppService Plan resource.

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Create a new action groupn on Azure.

This template creates a new Action group on Azure, this action group can be then used for configuring alerts on Azure.

arpitjain099 av Arpit Jain,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy an Autoscale Activity Log Alert

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any Autoscale records in the Azure Activity Log

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Kentico Xperience

This template facilitates the deployment of resources required to host Kentico Xperience environments in Microsoft Azure.

chladekm av Martin Chládek,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy an Autoscale Failed Activity Log Alert

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any failed Autoscale records in the Azure Activity Log

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy a Service Health Alert

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any Service Health records in the Azure Activity Log

asheniam av Andy Shen,
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Deploy Application Insight and create alert in it

This template allows you to deploy Application Insight and create alert in it

janusznowak av Janusz Nowak,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Provision a Web App with a SQL Database

This template provisions a Web App, a SQL Database, AutoScale settings, Alert rules, and App Insights. It configures a connection string in the web app for the database.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Web App w/ Application Insights sending to Log Analytics

This template will is to help support the new API versions of microsoft.insights/components. Starting with 2020-02-02-preview WorkspaceID will be required when creating Application Inisghts.This template will deploy the App Service Plan, App Service, Application Insights, Log Analytics Workspace and hook it all together.

JFolberth av JFolberth,
Senast uppdaterad: 2021-05-04