Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 76 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a Redis Cache using a template

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

steved0x av Steve Danielson,
Senast uppdaterad: 2022-05-11

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analytics

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analytics (OMS workspace)

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2022-05-03

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2022-04-29

Setup notifications for backup alerts using Azure Monitor

This template enables you to setup email notifications for your Recovery Services vaults using Azure Monitor, by deploying an alert processing rule and an action group

kumarisarita5 av sarita kumari,
Senast uppdaterad: 2022-04-07

Provision a function app on a Consumption plan

This template provisions a function app on a Consumption plan, which is a dynamic hosting plan. The app runs on demand and you're billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

mattchenderson av Matthew Henderson,
Senast uppdaterad: 2022-03-30

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 av jloeffler7,
Senast uppdaterad: 2022-03-23

Creates an Azure service alert

This template creates an Azure service health alert that optionally sends emails to service administrators and specified email addresses in the event of cerain Azure service outages.

nmackenzie av Neil Mackenzie,
Senast uppdaterad: 2022-03-08

Alert for misconfigured Key Vault on Application Gateway.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni av jaesoni,
Senast uppdaterad: 2022-02-19

Alert for Backend Last Byte Response metric.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni av jaesoni,
Senast uppdaterad: 2022-02-19

Front Door Premium with WAF and Microsoft-managed rule sets

This template creates a Front Door Premium including a web application firewall with the Microsoft-managed default and bot protection rule sets.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a custom rule.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2022-01-30

Alert for Unhealthy Host Count metric.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni av jaesoni,
Senast uppdaterad: 2022-01-11

Create alerts for your Application Gateway

Use these templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni av jaesoni,
Senast uppdaterad: 2022-01-07

Application Gateway with WAF and firewall policy

This template creates an Application Gateway with WAF configured along with a firewall policy

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2021-12-13

Application Gateway with internal API Management and Web App

Application Gateway routing Internet traffic to a virtual network (internal mode) API Management instance which services a web API hosted in an Azure Web App.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2021-12-01

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-11-26

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics (bicep)

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2021-11-01

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe av Stephane Lapointe,
Senast uppdaterad: 2021-10-26

Web App with Managed Identity, SQL Server and ΑΙ

Simple example to deploy Azure infrastructure for app + data + managed identity + monitoring

MarcusFelling av Marcus Felling,
Senast uppdaterad: 2021-10-11

Network Security Group with diagnostic logs

This template creates a Network Security Group with diagnostic logs and a resource lock

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2021-10-03

Virtual Network with diagnostic logs

This template creates a Virtual Network with diagnostic logs and allows optional features to be added to each subnet

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2021-10-02

Create Premium Redis Cache with data persistence

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x av Steve Danielson,
Senast uppdaterad: 2021-09-23

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2021-09-21