Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 28 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy a Spark cluster in a VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight Spark cluster within the VNet.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Deploy Linux HBase cluster with enhanced writes in HDInsight

This template allows you to create a Linux-based HBase cluster with enhanced writes in Azure HDInsight.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Deploy an Azure VNet and two HBase clusters within the VNet

This template allows you to configure an HBase environment with two HBase clusters within a VNet for configuring HBase replication.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Deploy HBase replication with two VNets in one region

This template allows you to configure aN HBase environment with two HBase clusters within two VNets in the same region for configuring HBase replication.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-26