Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 28 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy a Spark cluster in Azure HDInsight

This template allows you to create a Spark cluster in Azure HDInsight.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2022-04-13

Deploy Kafka on HDInsight in a virtual network

This template allows you to create an Azure Virtual Network and a Kafka on HDInsight cluster in the virtual network. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2022-04-04

Deploy HDInsight cluster with Storage and SSH password

This template allows you to create a Linux-based Hadoop cluster in HDInsight and the dependent Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2022-04-01

Deploy an Interative Hive cluster in HDInsight.

This template allows you to create an Interative Hive (LLAP) cluster in HDInsight and the dependent Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2022-04-01

Deploy a Linux-based HBase cluster in HDInsight

This template allows you to create a Linux-based HBase cluster in Azure HDInsight.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2022-04-01

HDInsight (Linux on existing Hive metastore, SSH, vnet)

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux, on an existing Hive metastore and virtual network. The SSH authentication method for the cluster is username / password.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-09

Deploy HDInsight on new Data Lake Store and Storage

This template allows you to deploy a new Linux HDInsight cluster with new Data Lake Store and Storage accounts.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-09

HDInsight with schedule-based Autoscale Enabled

This template allows you to create an HDInsight Spark cluster with schedule-based Autoscale enabled.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-08

HDInsight with Load-based Autoscale Enabled

This template allows you to create an HDInsight Spark cluster with load-based Autoscale enabled.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-08

Deploy an edge node to an existing HDInsight cluster

This template allows you to create an empty edge node and add it to an existing HDInsight cluster. For more information, see https://docs.microsoft.com/azure/hdinsight/hdinsight-apps-use-edge-node

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-03

Deploy a HDInsight cluster and a SQL database

This template allows you to create a HDInsight cluster and a SQL Database for testing Sqoop.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-08-25

Deploy a HDInsight cluster with an edge node

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux with an empty edge node. For more information, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/hdinsight/hdinsight-apps-use-edge-node

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-07-08

Deploy HDInsight cluster with existing linked storage

This template allows you to create an Hadoop cluster in HDInsight and the dependent default storage account. The template also links an existing storage account. The linked storage account usually contains the business data.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-06-14

Deploy HDInsight cluster with existing default storage

This template allows you to create an Hadoop cluster in HDInsight. The cluster uses an existing storage account as the default storage accout.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-06-14

HDInsight with custom Ambari + Hive Metastore DB in VNET

This template allows you to create an HDInsight cluster in an existing virtual network with a new SQL DB that serves as both a custom Ambari DB and Hive Metastore. You must have an existing SQL Sever, storage account, and VNET.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-06-07

Deploy HDInsight cluster + Confluent Schema Registry node

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux with a schema registry edge node. For more information, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/hdinsight/hdinsight-apps-use-edge-node

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-05-18

Creates an HDInsight cluster running ADAM

Creates an HDInsight linux cluster running the genomics analysis platform ADAM

ExchMaster av Jason Ingram,
Senast uppdaterad: 2021-05-18

Create HDInsight Linux Cluster and run a script action

Template creates an HDInsight Linux cluster in a virtual network and then runs a custom script action on every node and sets environment var.

ezubatov av Evgeny Zubatov,
Senast uppdaterad: 2021-05-18

Deploy HDInsight on Linux (w/ Azure Storage, SSH key)

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux. This template also creates an Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username / public key.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a VNet, and a HBase cluster within the VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight HBase cluster running Linux within the VNet.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy an R-server HDInsight cluster

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux with R Server for HDInsight. This template also creates an Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username / password.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Creates an HDInsight cluster running Apache Spark 1.4.1.

Creates an HDInsight linux cluster running Apache Spark 1.4.1.

ExchMaster av Jason Ingram,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Deploy a secure VNet and a HDInsight cluster within the VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight Hadoop cluster running Linux within the VNet.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

HDInsight cluster with TLS version 1.2 or newer

This template allows you to create a HDInsight cluster with TLS protocol enforced to 1.2 or newer.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-27