Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 42 mallar. Förfina resultat med sökning.

Creates an HDInsight cluster running Apache Spark 1.4.1.

Creates an HDInsight linux cluster running Apache Spark 1.4.1.

ExchMaster av Jason Ingram,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Deploy Kafka on HDInsight in a virtual network

This template allows you to create an Azure Virtual Network and a Kafka on HDInsight cluster in the virtual network. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Deploy a secure VNet and a HDInsight cluster within the VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight Hadoop cluster running Linux within the VNet.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Deploy a Spark cluster in Azure HDInsight

This template allows you to create a Spark cluster in Azure HDInsight.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Deploy a Spark cluster in a VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight Spark cluster within the VNet.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

HDInsight cluster with TLS version 1.2 or newer

This template allows you to create a HDInsight cluster with TLS protocol enforced to 1.2 or newer.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-27

Deploy Linux HBase cluster with enhanced writes in HDInsight

This template allows you to create a Linux-based HBase cluster with enhanced writes in Azure HDInsight.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

HDInsight with schedule-based Autoscale Enabled

This template allows you to create an HDInsight Spark cluster with schedule-based Autoscale enabled.

ali av Ali Ukani,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Deploy HDInsight cluster with Storage and SSH password

This template allows you to create a Linux-based Hadoop cluster in HDInsight and the dependent Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

HDInsight (Linux on existing Hive metastore, SSH, vnet)

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux, on an existing Hive metastore and virtual network. The SSH authentication method for the cluster is username / password.

matt1883 av Matthew Hicks,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

HDInsight with Loadbased Autoscale Enabled

This template allows you to create an HDInsight Spark cluster with loadbased Autoscale enabled.

ali av Ali Ukani,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Deploy an Interative Hive cluster in HDInsight.

This template allows you to create an Interative Hive (LLAP) cluster in HDInsight and the dependent Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Deploy a Linux-based HBase cluster in HDInsight

This template allows you to create a Linux-based HBase cluster in Azure HDInsight.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Deploy an Azure VNet and two HBase clusters within the VNet

This template allows you to configure an HBase environment with two HBase clusters within a VNet for configuring HBase replication.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Deploy HBase replication with two VNets in one region

This template allows you to configure aN HBase environment with two HBase clusters within two VNets in the same region for configuring HBase replication.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Deploy HDInsight cluster with existing linked storage

This template allows you to create an Hadoop cluster in HDInsight and the dependent default storage account. The tempalte also links an existing storage account. The linked storage account usually contains the business data.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2021-04-14

Deploy HDInsight on Linux (w/ Azure Storage, SSH key)

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux. This template also creates an Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username / public key.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-03-30

Deploy HBase replication with two VNets in one region

This template allows you to configure aN HBase environment with two HBase clusters within two VNets in the same region for configuring HBase replication.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-03-30

Deploy an Azure VNet and two HBase clusters within the VNet

This template allows you to configure an HBase environment with two HBase clusters within a VNet for configuring HBase replication.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-03-30

HDInsight cluster with TLS version 1.2 or newer

This template allows you to create a HDInsight cluster with TLS protocol enforced to 1.2 or newer.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-03-30

Deploy a VNet, and a HBase cluster within the VNet

This template allows you to create an Azure VNet and an HDInsight HBase cluster running Linux within the VNet.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-03-29

Deploy HDInsight cluster + Confluent Schema Registry node

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux with a schema registry edge node. For more information, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/hdinsight/hdinsight-apps-use-edge-node

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-03-28

Deploy HDInsight cluster with Storage and SSH password

This template allows you to create a Linux-based Hadoop cluster in HDInsight and the dependent Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-03-09

Deploy Kafka on HDInsight in a virtual network

This template allows you to create an Azure Virtual Network and a Kafka on HDInsight cluster in the virtual network. The SSH authentication method for the cluster is username and password. For a template using SSH public key authentication, see https://azure.microsoft.com/resources/templates/101-hdinsight-linux-ssh-publickey/

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-03-08