Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 18 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an event hub

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2022-03-17

Creates Eventhub cluster, namesapce & eventhub

This template enables you to create EventHubs Cluster, namespace and eventhub in cluster

Senast uppdaterad: 2022-03-14

Creates Event Hub cluster & namesapce in cluster

This template enables you to create EventHubs Cluster and a namespace in cluster

Senast uppdaterad: 2022-03-14

Deploy Azure Data Explorer db with Event Hub connection.

Deploy Azure Data Explorer db with Event Hub connection.

vplauzon av Vincent-Philippe Lauzon,
Senast uppdaterad: 2022-02-21

Create SQL MI with configured sending of logs and metrics.

This template allows you to deploy SQL MI and additional resources used for storing logs and metrics (diagnostic workspace, storage account, event hub).

Senast uppdaterad: 2021-08-06

Create EventHubs authorizationRules

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Create EventHubs with Capture enabled

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

Senast uppdaterad: 2021-06-10

Create an Environment with an Event Hub Event Source

This template enables you to deploy a Time Series Insights environment that is configured to consume events from an Event Hub.

sandshadow av Eric Dettinger,
Senast uppdaterad: 2021-06-07

PubNub Realtime Gateway for Azure Event Hubs

The PubNub Realtime Gateway for Azure provides a realtime data stream bridge between the PubNub Data Stream Network and Azure Event Hubs. -- consider it a bi-directional bridge between PubNub and Azure!

geremyCohen av Geremy Cohen,
Senast uppdaterad: 2021-06-07

Create a Event Hubs namespace Virtual Network rule

This template enables you to deploy a Event Hubs Standard namespace with Virtual Network rule

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Create a Service Bus namespace IP Filter rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with IP Filter rule

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Create an EventHubs namespace, Event Hub, & consumer group

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create an EventHubs namespace and enable auto-inflate

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.This template also turns on the auto-inflate feature on your namespace.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create EventHubs with Capture enabled

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Connect to a Event Hubs namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Event Hubs namespace via a private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Azure SQL Server with Auditing written to Event Hub

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Event Hub

lubalibu av Luba Libov,
Senast uppdaterad: 2021-04-28

Create Event Grid custom topic and event hub handler.

Creates an Azure Event Grid custom topic and event hub to handle the events.

tfitzmac av Tom FitzMacken,
Senast uppdaterad: 2021-04-26