Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 24 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a free-tier Azure Cosmos DB account

This template creates a free-tier Azure Cosmos DB account for SQL API with a database with shared throughput and container.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-08-18

Azure Cosmos DB account SQL API with analytical store

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container configured with analytical store.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-08-04

Create a zero touch Azure Cosmos account and Azure Web App

This template creates an Azure Cosmos account, injects the Cosmos DB endpoint and keys into Azure Web App settings, then deploys an ASP MVC web app from GitHub.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-08-04

Create an Azure Cosmos DB Account with a private endpoint

This template will create a Cosmos account, a virtual network and a private endpoint exposing the Cosmos account to the virtual network.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-08-04

Create an Azure Cosmos DB account SQL API with autoscale

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container with autoscale throughput with multiple other options.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-08-04

Create Azure Cosmos DB Core (SQL) API stored procedures

This template creates an Azure Cosmos DB account for Core (SQL) API and a container with a stored procedure, trigger and user defined function.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-08-04

Create an Azure Cosmos account for Table API with autoscale

This template creates an Azure Cosmos DB account for Table API in two regions and a single table with autoscale throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-08-04

Create an Azure Cosmos DB account for Core (SQL) API

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container with throughput with multiple other options.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-08-04

Create an Azure Cosmos account for Table API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Table API in two regions and a single table with provisioned throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-08-04

Create a minimal Azure Cosmos DB account for Core (SQL) API

This template creates an Azure Cosmos DB account for the Core (SQL) API while only specifying the minimal required resource properties.

seesharprun av Sidney Andrews,
Senast uppdaterad: 2022-08-04

Create an Azure Cosmos account for MongoDB API autoscale

This template creates an Azure Cosmos DB account for MongoDB API 4.2 in two regions using both shared and dedicated autoscale throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-07-26

Create an Azure Cosmos DB account for Gremlin API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Gremlin API in two regions with one database and one graph using dedicated throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-07-26

Create an Azure Cosmos DB account for Gremlin API autoscale

This template creates an Azure Cosmos DB account for Gremlin API in two regions with one database and one graph using autoscale throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-07-26

Create an Azure Cosmos account for MongoDB API

This template creates an Azure Cosmos DB account for MongoDB API 4.2 in two regions using shared and dedicated throughput with two collections.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-07-26

Create autoscale Azure Cosmos DB account for Cassandra API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Cassandra API in two regions with a keyspace and table with autoscale throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-07-25

Create an Azure Cosmos DB account for Cassandra API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Cassandra API in two regions with a keyspace and table with dedicated throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-07-25

Create an Azure Cosmos DB account in multiple regions

This template creates an Azure Cosmos DB account for any database API type with a primary and secondary region with choice of consistency level and failover type.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2022-07-25

Create a CosmosDB Account with Microsoft Defender Cosmos DB.

This template allows you to deploy an Azure CosmosDB account with Microsoft Defender for Azure Cosmos DB (preview) enabled.

liadaram av liadaram,
Senast uppdaterad: 2022-04-06

Azure Cosmos DB Account with Web App

This template deploys an Azure Cosmos DB account, an App Service Plan, and creates a Web App in the App Service Plan. It also adds two Application settings to the Web App that reference the Azure Cosmos DB account endpoint. This way solutions deployed to the Web App can connect to the Azure Cosmos DB account endpoint using those settings.

nzthiago av Thiago Almeida,
Senast uppdaterad: 2022-01-31

Create an Azure Cosmos DB SQL Account with data plane RBAC

This template will create a SQL Cosmos account, a natively maintained Role Definition, and a natively maintained Role Assignment for an AAD identity.

nichatur av nichatur,
Senast uppdaterad: 2021-07-06

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu av Tyler Lu,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

LarssonOskar av LarssonOskar,
Senast uppdaterad: 2021-05-21

Create Azure Cosmos with SQL API and multiple containers

The template creates a Cosmos container with a SQL API and allows adding mulitple containers.

rahulpnath av Rahul P Nath,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Create an Azure CosmosDB Account

This ARM template is intented to create a CosmosDB Account quickly with the minimal required values

olileger av Olivier,
Senast uppdaterad: 2021-04-22