Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

13 mallar överensstämmer med ditt filter.

Create an Azure Cosmos DB account in multiple regions

This template creates an Azure Cosmos DB account for any API Type with a primary and secondary region with choice of consistency level and options to enable multi-master and Failover Type.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos DB account for MongoDB API

This template creates an Azure Cosmos DB account for MongoDB API in two regions using shared database throughput with two collections.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos account for Core (SQL) API

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with shared and dedicate throughput and multiple other options.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos account for Table API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Table API in two regions and a single table with provisioned throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos DB account for Cassandra API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Cassandra API in two regions with a keyspace and two tables with dedicated throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create Azure Cosmos Core (SQL) API stored procedures

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API and a container with a stored procedure, trigger and user defined function.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos DB account for Gremlin API

This template creates an Azure Cosmos DB account for Gremlin API in two regions with one database and one graph using dedicated throughput.

markjbrown av Mark Brown,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

Create an Azure Cosmos account for SQL API

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API, a database, a container with dedicate throughput and multiple other options.

SnehaGunda av Sneha Gunda,
Senast uppdaterad: 2020-01-17

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu av Tyler Lu,
Senast uppdaterad: 2019-11-22

Create a CosmosDB Account with Advanced Threat Protection.

This template allows you to deploy an Azure CosmosDB account with Advanced Threat Protection (preview) enabled.

neryaco av Nerya Cohen,
Senast uppdaterad: 2019-06-27

Create an Azure CosmosDB Account

This ARM template is intented to create a CosmosDB Account quickly with the minimal required values

olileger av Olivier,
Senast uppdaterad: 2019-02-14

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

LarssonOskar av LarssonOskar,
Senast uppdaterad: 2016-02-19

Azure Cosmos DB Account with Web App

This template deploys an Azure Cosmos DB account, an App Service Plan, and creates a Web App in the App Service Plan. It also adds two Application settings to the Web App that reference the Azure Cosmos DB account endpoint. This way solutions deployed to the Web App can connect to the Azure Cosmos DB account endpoint using those settings.

nzthiago av Thiago Almeida,
Senast uppdaterad: 2015-12-04