Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 3 mallar. Förfina resultat med sökning.

Creates a lab in Azure DevTest Labs with a Windows Server VM

This template creates a new DevTest Lab / DTL instance with a Windows Server 2019 Datacenter VM in it. More Azure Resource Manager Quickstart Templates for Azure DevTest Labs available at https://github.com/Azure/azure-devtestlab/tree/master/ARMTemplates

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2020-06-23

SharePoint 2019, 2016 and 2013 configured with ADFS

This template deploys SharePoint with 1 web application configured with Windows and ADFS authentication, and a couple of path based / host-named site collections are created. User Profiles Application and Apps (add-ins) services are configured. Claims provider LDAPCP is installed and configured.

Yvand av Yvan Duhamel,
Senast uppdaterad: 2020-02-26

Create a new lab in Azure DevTest Labs

This template creates a new DevTest Lab / DTL instance. More Azure Resource Manager Quickstart Templates for Azure DevTestlab available at https://github.com/Azure/azure-devtestlab/tree/master/ARMTemplates

mithunshanbhag av Mithun Shanbhag,
Senast uppdaterad: 2015-11-11