Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 4 mallar. Förfina resultat med sökning.

Creates a lab in Azure DevTest Labs with a claimed VM

This template creates a new DevTest Lab / DTL instance with a claimed Windows Server 2019 Datacenter VM in it. More Azure Resource Manager Quickstart Templates for Azure DevTest Labs available at https://github.com/Azure/azure-devtestlab/tree/master/ARMTemplates

dagiro av David Paul Giroux,
Senast uppdaterad: 2021-10-28

SharePoint 2019 / 2016 / 2013 fully configured

Create a SharePoint 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Yvand av Yvan Duhamel,
Senast uppdaterad: 2021-10-04

Create a new lab in Azure DevTest Labs

This template creates a new DevTest Lab / DTL instance. More Azure Resource Manager Quickstart Templates for Azure DevTestlab available at https://github.com/Azure/azure-devtestlab/tree/master/ARMTemplates

mithunshanbhag av Mithun Shanbhag,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Creates a lab in Azure DevTest Labs with a Windows Server VM

This template creates a new DevTest Lab / DTL instance with a Windows Server 2019 Datacenter VM in it. More Azure Resource Manager Quickstart Templates for Azure DevTest Labs available at https://github.com/Azure/azure-devtestlab/tree/master/ARMTemplates

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2021-04-26