Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

5 mallar överensstämmer med ditt filter.

Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy Web App on Linux with Azure database for PostgreSQL.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2019-11-15

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani av Parikshit Savjani,
Senast uppdaterad: 2018-11-25

Buffalo Web App

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

marstr av Martin Strobel,
Senast uppdaterad: 2018-06-04

Sonarqube Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL(Preview)

lfraile av lfraile,
Senast uppdaterad: 2017-08-13

Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy Web App on Linux with Azure database for PostgreSQL(Preview).

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2017-05-15