Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 8 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy Azure Database for MySQL (flexible) with VNet

This template provides a way to deploy a Flexible server Azure database for MySQL with VNet integration.

Gordonby av Gordon Byers,
Senast uppdaterad: 2022-05-03

Deploy Azure Database for MySQL with VNet

This template provides a way to deploy an Azure database for MySQL with VNet integration.

savjani av Parikshit Savjani,
Senast uppdaterad: 2022-04-13

Web App on Linux with Azure database for MySQL

This template provides a way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2022-02-04

Web App with Azure database for MySQL

This template provides a easy way to deploy web app on Azure App Service Web Apps with Azure database for MySQL.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2021-07-07

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx av Alex Chen,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Application Gateway for a Web App with IP Restriction

This template creates an application gateway in front of an Azure Web App with IP restriction enabled on the Web App.

MCKLMT av Mickaël Mottet,
Senast uppdaterad: 2021-05-18

Buffalo Web App

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

marstr av Martin Strobel,
Senast uppdaterad: 2021-05-17

Sonarqube Docker Web App on Linux with MySQL

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for MySQL

lfraile av lfraile,
Senast uppdaterad: 2021-05-12