Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 5 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy HDInsight on new Data Lake Store and Storage

This template allows you to deploy a new Linux HDInsight cluster with new Data Lake Store and Storage accounts.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-11-09

Deploy Data Lake Store account with encryption(Data Lake)

This template allows you to deploy an Azure Data Lake Store account with data encryption enabled. This account uses the Data Lake store account to manage the encryption key.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Deploy Azure Data Lake Store with no data encryption

This template allows you to deploy an Azure Data Lake Store account with data encryption disabled.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy Data Lake Analytics on new Data Lake Store

This template allows you to deploy a new Data Lake Analytics account on a new Data Lake Store account.

matt1883 av Matthew Hicks,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy Data Lake Store account with encryption(Key Vault)

This template allows you to deploy an Azure Data Lake Store account with data encryption enabled. This account uses Azure Key Vault to manage the encryption key.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2021-05-11