Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 19 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy the Sports Analytics on Azure Architecture

Creates an Azure storage account with ADLS Gen 2 enabled, an Azure Data Factory instance with linked services for the storage account (an the Azure SQL Database if deployed), and an Azure Databricks instance. The AAD identity for the user deploying the template and the managed identity for the ADF instance will be granted the Storage Blob Data Contributor role on the storage account. There are also options to deploy an Azure Key Vault instance, an Azure SQL Database, and an Azure Event Hub (for streaming use cases). When an Azure Key Vault is deployed, the data factory managed identity and the AAD identity for the user deploying the template will be granted the Key Vault Secrets User role.

jaswitze av jaswitze,
Senast uppdaterad: 2022-09-21

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

djpmsft av Daniel Perlovsky,
Senast uppdaterad: 2022-08-25

Create a Data Factory, Blob source, Blob sink and Pipeline

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into another Azure Blob

jburchel av jburchel,
Senast uppdaterad: 2022-08-19

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Senast uppdaterad: 2022-04-29

Create an empty data factory

This template creates an empty data factory

vabgujral av Vaibhav Gujral,
Senast uppdaterad: 2022-01-24

Bulk copy using Azure Data Factory

This template creates a V2 data factory that copies data in bulk an Azure SQL database to an Azure SQL data warehouse.

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2021-07-13

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure Database for PostgreSQL.

ramnov av Ramkumar Chandrasekaran,
Senast uppdaterad: 2021-06-28

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure Database for MySQL.

ramnov av Ramkumar Chandrasekaran,
Senast uppdaterad: 2021-06-28

Create a Data Factory Pipeline with Copy and Hive activities

This template creates a data factory pipeline with Copy and HDInsight Hive activities.

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2021-06-10

Create a data management gateway and install on an Azure VM

This template deploys a virtual machine and creates a workable data management gateway

Senast uppdaterad: 2021-06-10

Two-Activity chained Data Factory Pipeline

This template deploys a new Data Factory and requisite objects (linked services, datasets, pipelines, gateways, etc.) to fascilitate a two-activity chained Data Factory pipeline. The first leg of the pipeline leverages data management gateway to pull data from an on-premises SQL server source into Azure Data Lake Store in Apache orc columnar storage format. The second leg of the pipeline pulls data from orc files in Azure Data Lake Store and inserts into Azure SQL as a final destination. This pipeline can be easily customized to accomodated a wide variety of additional sources and targets.

kskvarci av Ken Skvarcius,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from an on-premises SQL Server to an Azure blob storage

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create a Data Factory, Blob source, SQL sink and Pipeline

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create a Data Factory Pipeline with Hive Activity

This template creates a data factory pipeline with a HDInsight Hive activity.

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure SQL database.

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create a Data Factory, Copy from Blob to SQL with Sproc

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database while invoking a stored procedure

sharonlo101 av Sharon Lo,
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Create a Data Factory, copy from Salesforce to Blob

This template uses Azure Data Factory to perform data movement from Salesforce to Azure Blobs

harishkragarwal av Harish Kumar Agarwal,
Senast uppdaterad: 2021-05-27

Provision SSIS runtime in Azure

This template creates a V2 data factory and then provisions an Azure SSIS integration runtime

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2021-04-26