Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 8 mallar. Förfina resultat med sökning.

Azure Databricks All-in-one Templat VNetInjection-Pvtendpt

This template allows you to create a network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network, and Private Endpoint.

Senast uppdaterad: 2022-02-02

Deploy an Azure Databricks Workspace

This template allows you to create an Azure Databricks workspace.

sunainakrishnamoorthy av Sunaina Krishnamoorthy,
Senast uppdaterad: 2021-06-23

Azure Databricks All-in-one Template for VNet Injection

This template allows you to create a network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

sunainakrishnamoorthy av Sunaina Krishnamoorthy,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Deploy an Azure Databricks Workspace and configure CMK

This template allows you to create an Azure Databricks workspace and configure CMK.

sunainakrishnamoorthy av Sunaina Krishnamoorthy,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

AzureDatabricks Template for VNetInjection and Load Balancer

This template allows you to create a a load balancer, network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

sunainakrishnamoorthy av Sunaina Krishnamoorthy,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

AzureDatabricks Template for VNet Injection with NAT Gateway

This template allows you to create a NAT gateway, network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

sunainakrishnamoorthy av Sunaina Krishnamoorthy,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Azure Databricks Workspace with custom Address Range

This template allows you to create an Azure Databricks workspace with a custom virtual network address range.

sunainakrishnamoorthy av Sunaina Krishnamoorthy,
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Azure Databricks Workspace with VNet Injection

This template allows you to create an Azure Databricks workspace with a custom virtual network.

sunainakrishnamoorthy av Sunaina Krishnamoorthy,
Senast uppdaterad: 2021-04-26