Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 5 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy an Azure Databricks Workspace and configure CMK

This template allows you to create an Azure Databricks workspace and configure CMK.

mvvsubbu av Subrahmanyam Mandavilli,
Senast uppdaterad: 2020-10-14

Deploy an Azure Databricks Workspace

This template allows you to create an Azure Databricks workspace.

jeffpang av Jeff Pang,
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Azure Databricks Workspace with VNet Injection

This template allows you to create an Azure Databricks workspace with a custom virtual network.

botang-databricks av bo.tang,
Senast uppdaterad: 2020-09-09

Azure Databricks Workspace with custom Address Range

This template allows you to create an Azure Databricks workspace with a custom virtual network address range.

jeffpang av Jeff Pang,
Senast uppdaterad: 2020-09-08

Azure Databricks All-in-one Template for VNet Injection

This template allows you to create a network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

ravrams av Ravi Rao,
Senast uppdaterad: 2020-08-29