Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 3 mallar. Förfina resultat med sökning.

Extend Existing Azure Resources with Custom Providers

This sample will go into detail on how to extend existing Azure resources and Resource Manager templates to add in custom workloads.

jjbfour av jjbfour,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create a Custom Resource for templates with Custom Providers

This sample shows how to add custom resources to Resource Manager Templates using custom providers and logic apps.

jjbfour av jjbfour,
Senast uppdaterad: 2021-05-11

Create a function app and call it using a Custom Resource

This template creates function app used as the workload for a custom resource provider in a template deployment.

jjbfour av jjbfour,
Senast uppdaterad: 2021-05-11