Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 17 mallar. Förfina resultat med sökning.

Azure Container Instances - Linux container with public IP

Deploy a single Linux container accessible via a public IP using Azure Container Instances.

seanmck av Sean McKenna,
Senast uppdaterad: 2022-03-10

Front Door Standard/Premium with Azure Container Instances

This template creates a Front Door Standard/Premium with a container group.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Front Door with Container Instances and Application Gateway

This template creates a Front Door Standard/Premium with a container group and Application Gateway.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-16

Azure Container Instances - BC with SQL Server and IIS

Deploy a single Windows container with a fully featured self-contained Microsoft Dynamics 365 Business Central environment on Azure Container Instances.

tfenster av Tobias Fenster,
Senast uppdaterad: 2021-12-27

Azure Container Instances - container with secrets

Deploy a Linux container that has a secret volume using Azure Container Instances.

zhedahht av Harry He,
Senast uppdaterad: 2021-10-22

Azure Container Instances - VNet

Deploy a container instance into an Azure virtual network.

tilnl av tilnl,
Senast uppdaterad: 2021-10-22

Create a WordPress site in a virtual network

This template creates a WordPress site on Container Instance in a virtual network. And output a public site FQDN which could access WordPress site.

tilnl av tilnl,
Senast uppdaterad: 2021-10-13

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone av Ben Hummerstone,
Senast uppdaterad: 2021-09-21

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 av Wenjun Wu,
Senast uppdaterad: 2021-09-21

Azure Container Instances - Linux container with emptyDir

Deploy two Linux containers that share an emptyDir volume using Azure Container Instances.

zhedahht av Harry He,
Senast uppdaterad: 2021-07-21

SQL Server Always On AG on AKS

This creates a new AKS Cluster and then deploy SQL Server always on availability groups into it using a CNAB Package deployed using Duffle and ACI

simongdavies av Simon Davies,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Azure Container Instances - container with health probe

Deploy a Linux container that has a health probe using Azure Container Instances.

zhedahht av Harry He,
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Azure Container Instances - container with secure envVar

Deploy a Linux container that has a secure environment variable using Azure Container Instances.

zhedahht av Harry He,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

On-demand SFTP Server using an existing storage account

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone av Ben Hummerstone,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Azure Container Instances - Linux container with gitRepo

Deploy a Linux container that uses an gitRepo volume using Azure Container Instances.

zhedahht av Harry He,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

UDP Container in ACI

This templates creates an ACI resource and exposes a container through UDP

Annonator av Andreas,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create a Storage Account File Share via Containers

This template creates a storage account and a file share via azure-cli in a Container Instance

wenwu449 av Wenjun Wu,
Senast uppdaterad: 2021-04-21