Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 540 mallar. Förfina resultat med sökning.

Existing SQL Server Auto Patching setup

This template setup or update on an existing SQL Server Virtual Machine on Azure with the Auto Patching Configuration

Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create a Firewall with FirewallPolicy and IpGroups

This template creates an Azure Firewall with FirewalllPolicy referencing Network Rules with IpGroups. Also, includes a Linux Jumpbox vm setup

ssripadham av ssripadham,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Virus attack on Virtual Machines Scenario

This will deploy 2 virtual machines, OMS and other network resources. One virtual machine without endpoint protection and other with enpoint protection installed. Perform the virus attack by following the guidlines and execute the scenario for mitigation and prevention of a virus attack.

girishjaju av girishjaju,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

SolaceDev av Solace Systems Development,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Linux VMs

This template creates a virtual network with 3 subnets (server subnet, jumpbox subet and AzureFirewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the Server Subnet and an Azure Firewall with 1 or more Public IP addresses, 1 sample application rule, 1 sample network rule and default private ranges

iatodoro av iatodoro,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Disable data disk encryption on a Linux VM without AAD

This template disables data disk encryption on a running Linux which was encrypted without AAD

Azure av Microsoft Azure,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Disable encryption on an existing Linux VMSS

Disables encryption on an existing Linux VMSS

Azure av Microsoft Azure,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Enable data volume encryption on a running Linux VMSS

Enables data volume encryption on a running Linux VMSS

Azure av Microsoft Azure,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Enable encryption on a running Linux VM.

This template enables encryption on a running linux vm using AAD client secret.

krkhan av Kamran Khan,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Guacamole VM in existing VNet

This template deploys a VM with Guacamole, the free, open source HTML5 RDP/VNC proxy. An existing Virtual Network and a subnet are required for using this template. The base image is CoreOS Stable, and the deployment uses Docker containers.

Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy OpenLDAP on Ubuntu on a single VM.

This template deploys OpenLDAP on Ubuntu. It creates a single Ubuntu VM and does a silent install of OpenLDAP on it. After the deployment is successful, you can go to /phpldapadmin to start congfiguring OpenLDAP.

vinhub av Vinayak (Vin) Bhalerao,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Azure Traffic Manager VM example

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines.

Senast uppdaterad: 2021-05-13

This template decrypts previously encrypted Windows VMSS

This template disables encryption on a running Windows VM Scale Set

suredd av suredd,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Deploy a WordPress blog with Docker

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Docker installed (using the Docker Extension) and WordPress/MySQL containers created and configured to serve a blog server.

ahmetalpbalkan av ahmetalpbalkan (old account),
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create an Azure Application Gateway v2

This template creates an Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

robe070 av Rob Goodridge,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

VMs in Availability Zones with a Load Balancer and NAT

This template allows you to create Virtual Machines distributed across Availability Zones with a Load Balancer and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

aaronlower av Aaron Lower,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a simple FreeBSD VM in resource group location.

This template allows you to deploy a simple FreeBSD VM using a few different options for the FreeBSD version, using the latest patched version. This will deploy in resource group location on a D1 VM Size.

takekazuomi av Takekazu Omi,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy a VM into an Availability Zone

This template allows you to deploy a simple VM (Windows or Ubuntu), using the latest patched version. This will deploy a A2_v2 size VM in the location specified and return the FQDN of the VM.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Deploy HBase geo replication

This template allows you to configure an Azure environment for HBase replication across two different regions with VPN vnet-to-vnet connection.

guyhay av Guy Haycock,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual machine

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

Create an Azure Firewall with multiple IP public addresses

This template creates an Azure Firewall with two public IP addresses and two Windows Server 2019 servers to test.

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2021-05-12

SQL Server 2014 SP2 Enterprise with Auto Backup

This template will create a SQL Server 2014 SP2 Enterprise edition with Auto Backup feature enabled

Senast uppdaterad: 2021-05-12

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2021-05-12