Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 389 mallar. Förfina resultat med sökning.

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

erikadoyle av Erika Doyle Navara,
Senast uppdaterad: 2022-05-16

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku av Dokku,
Senast uppdaterad: 2022-05-16

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems av Spektra Systems,
Senast uppdaterad: 2022-05-11

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems av Spektra Systems,
Senast uppdaterad: 2022-05-11

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin av Sirfame Lin,
Senast uppdaterad: 2022-05-11

Deploy a trusted launch capable Windows virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Windows virtual machine using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin av Sirfame Lin,
Senast uppdaterad: 2022-05-11

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2022-04-26

Private Link service example

This template shows how to create a private link service

mblanco77 av Mauricio Blanco,
Senast uppdaterad: 2022-04-13

Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram av Aravind Thoram,
Senast uppdaterad: 2022-04-08

Deploy a Ubuntu Linux DataScience VM 18.04.

This template deploy a Ubuntu Server with some tools for Data Science. You can provide the username, password, virtual machine name and select between CPU or GPU computing.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2022-04-05

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems av Spektra Systems,
Senast uppdaterad: 2022-04-05

Disable encryption on a running Windows VM.

This template disables encryption on a running windows vm

SudhakaraReddyEvuri av Sudhakara Reddy Evuri,
Senast uppdaterad: 2022-04-05

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual machine

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2022-04-05

Create an Azure Application Gateway v2

This template creates an Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne av Vic,
Senast uppdaterad: 2022-04-01

Blockchain Template

Deploy a VM with Groestlcoin Core installed.

Duality-CDOO av Spencer Lievens,
Senast uppdaterad: 2022-03-30

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch av ypitsch,
Senast uppdaterad: 2022-03-30

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

nilaydshah av Nilay Shah,
Senast uppdaterad: 2022-03-16

Deploy a simple Ubuntu Linux VM 18.04-LTS.

This template deploy a Ubuntu Server with a few options for the VM. You can provide the VM Name, OS Version, VM size, admin username and password. As default the VM size is Standard_B2s and O.S. Version is 18.04-LTS.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2022-03-09

Windows VM with O365 Pre-installed

This template creates a Windows based VM. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack.

daltskin av Jamie D,
Senast uppdaterad: 2022-02-24

Create a standard load-balancer

This template creates an Internet-facing load-balancer, load balancing rules, and three VMs for the backend pool with each VM in a redundant zone.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2022-02-23

Create a Azure Compute Gallery

This template allows you to create a Azure Compute Gallery.

sandeepraichura av saraic,
Senast uppdaterad: 2022-02-22

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

SolaceDev av Solace Systems Development,
Senast uppdaterad: 2022-02-21

Deploy a Windows VM with Windows Admin Center extension

This template allows you to deploy a Windows VM with Windows Admin Center extension to manage the VM directly from Azure Portal.

jbpaux av Jean-Benoit Paux,
Senast uppdaterad: 2022-02-16

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

maulikshah999 av Maulik Shah,
Senast uppdaterad: 2022-02-09