Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 3 mallar. Förfina resultat med sökning.

Cognitive Service Universal Key

This template allows you to create an Cognitive Service Universal.

leestott av Lee Stott,
Senast uppdaterad: 2020-09-02

Cognitive Services Computer Vision API

A template for creating a new Cognitive Services Computer Vision API

olandese av Marco Mansi,
Senast uppdaterad: 2020-07-16

Cognitive Services Translation API

A template for creating a new Cognitive Services Translation API

SychevIgor av SychevIgor,
Senast uppdaterad: 2019-11-25