Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 26 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with custom origin

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN.

asudbring av Allen Sudbring,
Senast uppdaterad: 2022-03-16

Front Door Standard/Premium

This template creates a Front Door Standard/Premium.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Create a CDN Profile, a CDN Endpoint and a Web App

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a Web App as the origin

kuangweizhang av Kuangwei(Kevin) Zhang,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Create a CDN Endpoint with response header addition

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine with Remote address based match and adds corresponding response headers.

gball14 av gball14,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Create a CDN Endpoint with UrlSigning action

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine UrlSigning action for default and override parameters.

gball14 av gball14,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Create a CDN Profile, Endpoint and a Storage Account

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with origin as a Storage Account. Note that user needs to create a public container in the Storage Account in order for CDN Endpoint to serve content from the Storage Account.

kuangweizhang av Kuangwei(Kevin) Zhang,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Create a CDN Endpoint with cache override through Rules

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine with a path based rule and overrides cache expiration.

gball14 av gball14,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Front Door Standard/Premium with Azure Functions origin

This template creates a Front Door Standard/Premium, an Azure Functions app, and configures the function app to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Create a CDN Endpoint with rewrite and redirect rules

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine device based path rewrite and request scheme based redirect.

gball14 av gball14,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameters

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameterized configuration settings

kuangweizhang av Kuangwei(Kevin) Zhang,
Senast uppdaterad: 2022-03-04

Front Door Standard/Premium with custom domain

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain and Microsoft-managed certificate.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-03-03

Front Door Standard/Premium with domain and certificate

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain and customer-managed certificate.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-03-03

Front Door Standard/Premium with Azure DNS and custom domain

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain on Azure DNS and Microsoft-managed certificate.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-03-03

Front Door Standard/Premium with rate limit

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a rate limit rule.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Front Door Standard/Premium with rule set

This template creates a Front Door Standard/Premium including a rule set.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Front Door Premium with WAF and Microsoft-managed rule sets

This template creates a Front Door Premium including a web application firewall with the Microsoft-managed default and bot protection rule sets.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Front Door Standard/Premium with Azure Container Instances

This template creates a Front Door Standard/Premium with a container group.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Front Door Standard/Premium with geo-filtering

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a geo-filtering rule.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a custom rule.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Front Door Standard/Premium with Application Gateway origin

This template creates a Front Door Standard/Premium and an Application Gateway instance, and uses an NSG and WAF policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-16

Front Door Standard/Premium with App Service origin

This template creates a Front Door Standard/Premium, an App Service, and configures the App Service to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-16

Front Door with Container Instances and Application Gateway

This template creates a Front Door Standard/Premium with a container group and Application Gateway.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2022-02-16

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu av Tyler Lu,
Senast uppdaterad: 2021-05-18

Apply a WAF Policy for the OWASP top 10 to a CDN Endpoint

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also links a CDN WAF Policy to the Endpoint which applies the managed rule set DefaultRuleSet_1.0.

lsmith130 av Landon Smith,
Senast uppdaterad: 2021-05-12