Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 9 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create a Web App plus Redis Cache using a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache.

cephalin av Cephas Lin,
Senast uppdaterad: 2022-05-12

Create a Redis Cache using a template

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

steved0x av Steve Danielson,
Senast uppdaterad: 2022-05-11

Create Premium Redis Cache deployed into a Virtual Network

This template shows how to deploy a premium Azure Redis Cache instance into an existing Virtual Network

asasine av Adam Sasine,
Senast uppdaterad: 2021-11-17

Create Premium Redis Cache with data persistence

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x av Steve Danielson,
Senast uppdaterad: 2021-09-23

Create a Premium Redis Cache with clustering

This template shows how to configure clustering in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x av Steve Danielson,
Senast uppdaterad: 2021-06-21

Scalable Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2021-05-21

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu av Tyler Lu,
Senast uppdaterad: 2021-05-18

Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

steved0x av Steve Danielson,
Senast uppdaterad: 2021-05-14

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

asasine av Adam Sasine,
Senast uppdaterad: 2021-04-29