Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

7 mallar överensstämmer med ditt filter.

OMS - Azure VM Inventory Solution

Enables Azure VM Inventory Solution in OMS. Solution collects Azure VM inventory along with disks, networking components, NSG rules and extensions into OMS workspace.

thebitstreamer av thebitstreamer,
Senast uppdaterad: 2019-03-27

OMS VMM Analytics

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

veharshv av Harsh Vardhan Verma,
Senast uppdaterad: 2017-06-07

OMS Service Bus Solution

Monitors Azure Service Bus instances

tianderturpijn av Tiander Turpijn,
Senast uppdaterad: 2017-05-08

OMS - Azure Resource Usage Solution

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Volkanco av Volkan Coskun,
Senast uppdaterad: 2017-04-16

OMS Solution - Hyper-V Replica

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

bentaylorwork av Ben Taylor,
Senast uppdaterad: 2017-04-12

ASR Runbooks

Deploys Automation Runbooks for ASR Recovery Plans

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2017-03-27

OMS ASR Solution

Enables the ASR (v2) Solution in OMS

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2016-08-20