Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

3 mallar överensstämmer med ditt filter.

Assign an RBAC role to a Resource Group

This template assigns Owner, Reader or Contributor access to an existing resource group.

ManaviS av Manavi Sharma,
Senast uppdaterad: 2019-03-14

Assign a built-in policy to an existing Resource Group

This template assigns a built-in policy to an existing resource group.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2019-02-20

Terraform on Azure

This template allows you to deploy a Terraform workstation as a Linux VM with MSI.

sebastus av Greg Oliver,
Senast uppdaterad: 2017-12-08