Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 13 mallar. Förfina resultat med sökning.

Assign an RBAC role to a Resource Group

This template assigns Owner, Reader or Contributor access to an existing resource group.

ManaviS av Manavi Sharma,
Senast uppdaterad: 2020-10-05

Assign a built-in policy to an existing resource group

This template assigns a built-in policy to an existing resource group.

mumian av Jonathan Gao,
Senast uppdaterad: 2020-10-02

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone av Ben Hummerstone,
Senast uppdaterad: 2020-09-19

SQL logical server.

This template allows you to create SQL logical server.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Senast uppdaterad: 2020-09-18

RBAC - Existing VM

This template grants applicable role based access to an existing VM in a Resource Group

ManaviS av Manavi Sharma,
Senast uppdaterad: 2020-09-15

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 av Wenjun Wu,
Senast uppdaterad: 2020-08-19

Create a new role def via a subscription level deployment

This template is a subscription level template that will create a role definition at subscription scope. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-06-16

Assign a role at subscription scope

This template is a subscription level template that will assign a role at subscription scope. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-06-06

Deploy a policy definition and assign to a management group

This template is a management group level template that will create a policy definition and assign that policy to the target management group. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-06-01

Assign a role at tenant scope

This template is a tenant level template that will assign a role to the provided principal at the tenant scope. The user deploying the template must already have the Owner role assigned at the tenant scope.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-06-01

Create ssh-keys and store in KeyVault

This template uses the deploymentScript resource to generate ssh keys and stores the private key in keyVault.

bmoore-msft av Brian Moore,
Senast uppdaterad: 2020-04-21

Terraform on Azure

This template allows you to deploy a Terraform workstation as a Linux VM with MSI.

sebastus av Greg Oliver,
Senast uppdaterad: 2020-04-16

Hazelcast Cluster

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

sedouard av Steven Edouard,
Senast uppdaterad: 2019-12-09