Hoppa över navigering

Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 18 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an API Management service with a private endpoint

This template will create an API Management service, a virtual network and a private endpoint exposing the API Management service to the virtual network.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2022-01-09

Application Gateway with internal API Management and Web App

Application Gateway routing Internet traffic to a virtual network (internal mode) API Management instance which services a web API hosted in an Azure Web App.

mcollier av Michael S. Collier,
Senast uppdaterad: 2021-12-01

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2021-11-22

Create a multi-region Premium tier API Management service

This template demonstrates how to create API Management service with additional locations. The primary location is the same as location of the resource group. For Additional locations, the template shows NorthCentralUs and East US2. The primary location should be different from additional locations

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2021-11-22

Deploy API Management into Availability Zones

This template creates a premium instance of Azure API Management and deploys into an Availability Zone

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2021-11-11

Create an API Management instance using a template

This template creates a developer instance of Azure API Management

miaojiang av Miao Jiang,
Senast uppdaterad: 2021-11-11

Front Door Standard/Premium with API Management origin

This template creates a Front Door Premium (Preview) and an API Management instance, and uses an NSG and global API Management policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns av John Downs,
Senast uppdaterad: 2021-07-28

Deploy API Management in Virtual Network with Public IP

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in External mode and configure NSG on the subnet as per recommendation. The template also expects Public IP address from your subscription.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Create API Management in Internal VNet with App Gateway

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management on a private network protected by Azure Application Gateway.

kyleburnsdev av Kyle Burns,
Senast uppdaterad: 2021-07-07

Create an API Management instance having MSI Identity

This template creates a developer instance of Azure API Management having an MSI Identity

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2021-06-12

Deploy API Management in Internal VNET with Public IP

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in Internal mode and configure NSG on the subnet as per recommendation. The template also expects Public IP address from your subscription.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2021-06-11

Create an API Management instance and all sub resources using template

This template demonstrates how to create a API Management service and configure sub-entities

KedarJoshi av Kedar Joshi,
Senast uppdaterad: 2021-06-10

Create an API Management instance in Premium tier with custom hostnames for proxy and portal

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management with custom hostname for portal and multiple custom hostnames for proxy

KedarJoshi av Kedar Joshi,
Senast uppdaterad: 2021-06-10

Create API Management with custom proxy ssl using KeyVault.

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management and configure custom hostname for proxy with ssl certificate from keyvault.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2021-06-08

Create and monitor API Management instance with Operations Management Suite (OMS) - Log Analytics

This template creates an instance of Azure API Management service and OMS workspace and sets up monitoring for your API Management service with Operations Management Suite - Log Analytics

KedarJoshi av Kedar Joshi,
Senast uppdaterad: 2021-05-24

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2021-05-13

Create an API Management service in External Virtual Network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in External mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2021-04-29

Create an API Management service in Internal Virtual network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in Internal Virtual Network mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2021-04-29