Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Visa alla 10 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an API Management instance using a template

This template creates a developer instance of Azure API Management

miaojiang av Miao Jiang,
Senast uppdaterad: 2020-08-13

Create an API Management instance having MSI Identity

This template creates a developer instance of Azure API Management having an MSI Identity

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2020-08-11

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Senast uppdaterad: 2020-04-29

Create an API Management service in External Virtual Network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in External mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2019-03-27

Create an API Management service in Internal Virtual network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in Internal Virtual Network mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2019-03-27

Create API Management with custom proxy ssl using KeyVault.

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management and configure custom hostname for proxy with ssl certificate from keyvault.

solankisamir av Samir Solanki,
Senast uppdaterad: 2019-03-03

Create a multi-region Premium tier API Management service

This template demonstrates how to create API Management service with additional locations. The primary location is the same as location of the resource group. For Additional locations, the template shows NorthCentralUs and East US2. The primary location should be different from additional locations

KedarJoshi av Kedar Joshi,
Senast uppdaterad: 2019-03-03

Create an API Management instance and all sub resources using template

This template demonstrates how to create a API Management service and configure sub-entities

KedarJoshi av Kedar Joshi,
Senast uppdaterad: 2017-06-29

Create and monitor API Management instance with Operations Management Suite (OMS) - Log Analytics

This template creates an instance of Azure API Management service and OMS workspace and sets up monitoring for your API Management service with Operations Management Suite - Log Analytics

KedarJoshi av Kedar Joshi,
Senast uppdaterad: 2017-06-29

Create an API Management instance in Premium tier with custom hostnames for proxy and portal

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management with custom hostname for portal and multiple custom hostnames for proxy

KedarJoshi av Kedar Joshi,
Senast uppdaterad: 2017-06-29