Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

Resurstyper:

Visa alla 2 mallar. Förfina resultat med sökning.

Create an Azure Analysis Services server using a template

This template creates an Azure Analysis Services server.

minghan av Ming Han Teh,
Senast uppdaterad: 2021-04-20

Create an Azure Analysis Services server using a template

This template creates an Azure Analysis Services server.

minghan av Ming Han Teh,
Senast uppdaterad: 2020-09-04