Hoppa över navigering

VM Scale Set from a Managed Image connected to an existing Virtual Network and Application Gateway

Senast uppdaterad: 2017-03-10

This template deploys a VM Scale Set based on an existing Managed Image, connected to an existing Virtual Network and existing Application Gateway Backend Pool.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName The name of the VM Scale Set.
instanceCount Initial number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
upgradePolicy The upgrade policy for the VM Scale Set, either Manual of Automatic.
existingVirtualNetworkResourceGroup The name of the Resource Group which contains the existing Virtual Network that this VM Scale Set will be connected to.
existingVirtualNetworkName The name of the existing Virtual Network that this VM Scale Set will be connected to.
existingVirtualNetworkSubnet The name of the existing subnet that this VM Scale Set will be connected to.
existingManagedImageResourceGroup The name of the Resource Group containing the Image that instances of the VM Scale Set will be created from. Images can be created by capturing Azure VMs.
existingManagedImageName The name of the Image that instances of the VM Scale Set will be created from. Images can be created by capturing Azure VMs.
existingAppGatewayResourceGroup The name of the Resource Group which contains the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
existingAppGatewayName The name of the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
existingAppGatewayBackendPoolName The name of the Backend Pool in the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-custom-image-existing-vnet-existing-app-gateway/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-custom-image-existing-vnet-existing-app-gateway/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt