Hoppa över navigering

Reserved IP Use Case Snippet

Senast uppdaterad: 2015-09-24

This template demonstrates the currently supported use case for Reserved IP. A Reserved IP is simply a statically allocated Public IP.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingRIPSubId The ID of the subscription containing your existing reserved IP.
existingRIPResourceGroupName The name of the resource group containing your existing reserved IP.
existingRIPName The name of your existing reserved IP.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-reserved-ip/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-reserved-ip/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt