Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Senast uppdaterad: 2017-04-07

Kostnadsuppskattning

$4800.0000000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
AS2_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
DR_LogicApp_Location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (ingen beskrivning är tillgänglig)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
AS2_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_Primary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_Primary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivning är tillgänglig)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt