The Azure Quickstart templates are currently available in English

Provision a Mobile App with a SQL Database

Senast uppdaterad: 2020-09-15

This template provisions a Mobile App, SQL Database, and Notification Hub. It configures a connection string in the mobile app for the database and notification hub.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
appName The name of the mobile app that you wish to create.
hostingPlanSettings The settings of the existing hosting plan.
sqlServerAdminLogin The account name to use for the database server administrator.
sqlServerAdminPassword The password to use for the database server administrator.
sqlDatabaseEdition The type of database to create.
sqlDatabaseCollation The database collation for governing the proper use of characters.
sqlDatabaseMaxSizeBytes The maximum size, in bytes, for the database
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-mobile-app-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-mobile-app-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt