Create a Multi-Region DocumentDB Database Account

Senast uppdaterad: 2016-11-28

This template creates a DocumentDB Database Account with two regions with a default consistency level of Session.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
databaseAccountName The DocumentDB database account name.
writeRegionLocation The location of the write region of the database account. For Azure Gov, China, Germany - will be different allowed values.
readRegionLocation The location of the read region of the database account. For Azure Gov, China, Germany - will be different allowed values.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-documentdb-account-create-multi-region-account/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-documentdb-account-create-multi-region-account/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt