Azure Snabbstarter från Microsoft-partners

Snabbstart för Azure-partner är Azure Resource Manager-mallar som skapats av betrodda Microsoft-partner. De är utformade så att du snabbare ska kunna komma igång med integrerade lösningar med flera artefakter på Azure.

Mikrotjänstprogram

CI/CD & Containerized App Deploy Docker Enterpise & Jenkins

Build, Run & Ship Containerized Applications with Docker Enterprise and CloudBees Jenkins.

Sysgain Inc Konfigurerad och underhållen av Sysgain Inc

PivotalCloudfoundry-Apigee Solution Template

Pivotal+Apigee Solution Stack provide comprehensive API management capabilities that expedite the scalable delivery of apps on the powerful Pivotal Cloud Foundry platform

Sysgain Inc Konfigurerad och underhållen av Sysgain Inc

Stordata och analys

Informatica-ADF(HDInsight)-PowerBI Quickstart

Big Data solution stack with Informatica, HDInsight and PowerBI.

Sysgain Inc Konfigurerad och underhållen av Sysgain Inc

Säkerhet

TrendMicro-Chef-Splunk Cloud Security Quickstart

Security at scale automation stack with TrendMicro Chef and Splunk.

Sysgain Inc Konfigurerad och underhållen av Sysgain Inc

IBM Cloud Pak for Data on Azure

Deployment of IBM Cloud Pak for Data on Azure.

IBM Konfigurerad och underhållen av IBM

Vanliga frågor och svar

  • Vill du lära dig att spara tid när du lanserar fullständiga stacklösningar i molnet? Snabbstart för Azure-partner är Azure Resource Manager-mallar som skapats av betrodda Microsoft-partner. De är utformade för att hjälpa dig att komma igång med inbyggda lösningar med flera artefakter snarare än enskilda program eller tjänster i Azure. Mallarna är konstruerade för att starta lösningar som innehåller flera program och tjänster, både från Microsoft och dess programvarupartners, med öppen källkod och sekretesskydd. Dessa Snabbstarter bidrar till automatiseringen av det manuella arbete som det annars skulle innebära att sy ihop olika artefakter.

    Snabbstarter för partner är avsedda som hjälp- och inlärningsverktyg. Du kan anpassa mallarna för Snabbstart så att de uppfyller dina unika affärskrav.

  • Var noga med att granska dokumentationen i den associerade GitHub-inmatningen innan du bestämmer dig för om mallen lämpar sig för produktionsmiljöer.

  • Det är kostnadsfritt att använda Azure-snabbstartmallarna. Men precis som med alla distributioner till Azure blir din Azure-prenumeration debiterad för all associerad Azure-förbrukning eller kostnader för partnerprogramvara. Om du exempelvis distribuerar en Snabbstart till Azure som startar en säkerhetsstack som består av Trend Micro Deep Security, Chef och Splunk ådrar du dig alla associerade kostnader för både Azure-förbrukning och kostnader för partnerprogramvara som anges offentligt av partners på Azure Marketplace.

  • Precis som med alla andra Azure-distributioner omfattas din användning av en Azure-tjänst eller ett Marketplace-erbjudande av associerade villkor.

  • Alla dessa Azure Resource Manager-mallar har skapats av en Microsoft-partner, inte av Microsoft. Alla Azure Resource Manager-mallar licensieras till kunderna enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för Azure Resource Manager-mallar som erbjuds och licensieras av partner och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för Azure Resource Manager-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.