Azure Snabbstarter från Microsoft-partners

Snabbstart för Azure-partners är ARM-mallar som skapats av betrodda Microsoft-partners. De är utformade för att spara dig tid med att komma igång med integrerade lösningar med flera artefakter på Azure.

Mikrotjänstprogram

CloudbeesJenkins-DockerDataCenter Quick Start

Build, Run & Ship Containerized Applications with Docker Datacenter Azure and CloudBees Jenkins.

Sysgain Inc. Konfigurerad och underhållen av Sysgain Inc.

PivotalCloudfoundry-Apigee Solution Template

Pivotal+Apigee Solution Stack provide comprehensive API management capabilities that expedite the scalable delivery of apps on the powerful Pivotal Cloud Foundry platform

Sysgain Inc. Konfigurerad och underhållen av Sysgain Inc.

Digitala media

VOD-Aspera-Wowza-AzureMediaServices Solution Template

Wowza Solution Stack involves high-speed Transfer of video files optimally, Transcode the video files to various formats, Video On Demand Streaming

Sysgain Inc. Konfigurerad och underhållen av Sysgain Inc.

Stordata och analys

Informatica-ADF(HDInsight)-PowerBI Push to Pilot

Big Data solution stack with Informatica, HDInsight and PowerBI.

Sysgain Inc. Konfigurerad och underhållen av Sysgain Inc.

Enterprise Risk Analysis-Datameer,HDInsight,TrendMicro,Chef

Enterprise Risk Analysis solution stack with Datameer, HDInsight, TrendMicro and Chef

Avyan Consulting Corp Konfigurerad och underhållen av Avyan Consulting Corp

Business Intelligence

Enterprise Governance-AppService, SQL DB, AD, OMS, Runbooks

Automated Azure Governance and Compliance

Avyan Consulting Corp Konfigurerad och underhållen av Avyan Consulting Corp

Säkerhet

TrendMicro-Chef-Splunk Push to Pilot

Security at scale automation stack with TrendMicro Chef and Splunk.

Sysgain Inc. Konfigurerad och underhållen av Sysgain Inc.

Vanliga frågor och svar