Hoppa över navigering

앱 개발자가 해결해야 할 6가지의 클라우드 데이터 과제

데이터의 모든 잠재력을 잠금 해제하고 인공 지능을 활용하기

Resursen 앱 개발자가 해결해야 할 6가지의 클라우드 데이터 과제 är inte tillgänglig i Svenska. Informationen är tillgänglig i 한국어.

Publicerad: 2017-11-13

대부분의 데이터와 인공 지능(AI) 기술을 사용할 수 있는지 확인하십시오. eBook인 앱 개발자가 해결해야 6가지의 클라우드 데이터 과제를 읽고 실용적인 해답을 얻으십시오. 6가지 익숙한 데이터 시나리오에 직면했을 때의 가장 좋은 접근 방법을 알아보십시오.

• 확장성 및 가용성과 같은 필수 요소를 계속 추적합니다.
• 앱이 여러 고객에게 일관된 서비스를 제공하는지 확인합니다.
• 복잡한 여러 데이터 센터 없이 데이터를 실시간으로 전 세계에 제공합니다.
• 빅 데이터에서 실용적인 통찰력을 얻습니다.
• 앱에 인공 지능을 통합합니다.
• 클라우드에 구축하는 동안 보안을 잠급니다.
 
eBook을 다운로드하려면 등록하세요: 앱 개발자가 해결해야 할 6가지의 클라우드 데이터 과제

Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden för Microsoft Azure samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.