Kodexempel för Azure

Lär dig att samverka med Azure-tjänsterna via kod

7 kodexempel överensstämmer med ditt filter

Azure Data Catalog - Bulk register and annotate

A sample that shows you how bulk register data assets from an Excel workbook using Data Catalog REST API and Open XML.

 • Data Catalog
 • .NET
dvana av Derrick VanArnam [MSFT],
Senast uppdaterad: 2017-10-26

Get started with Azure Data Catalog

A sample that shows you how to authenticate with Azure AD to Register, Search, and Delete a data asset using the Data Catalog REST API.

 • Data Catalog
 • .NET
dvana av Derrick VanArnam [MSFT],
Senast uppdaterad: 2017-10-26

Get started with Azure Data Catalog using Service Principal

Shows how to create an Azure Data Catalog by using service principal authentication

 • Data Catalog
 • .NET
spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2017-12-02

Publish relationship information to data catalog

Publish relationship information to data catalog

 • Data Catalog
 • .NET
spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2017-10-26

Data Catalog Import/Export sample tool

A sample about how to use the Azure Data Catalog REST API to fetch information from the Azure Data Catalog and how to register items with the catalog.

 • Data Catalog
 • .NET
dvana av Derrick VanArnam [MSFT],
Senast uppdaterad: 2017-10-26

Import relationship information into data catalog

Import relationship information into data catalog

 • Data Catalog
 • .NET
spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2017-10-26

Bulk import glossary terms into Azure Data Catalog

This sample shows you how to import glossary terms from CSV files to an Azure Data Catalog glossary.

 • Data Catalog
 • .NET
spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2017-05-05