Kodexempel för Azure

Lär dig att samverka med Azure-tjänsterna via kod

7 kodexempel överensstämmer med ditt filter

Azure Data Catalog - Bulk register and annotate

A sample that shows you how bulk register data assets from an Excel workbook using Data Catalog REST API and Open XML.

dvana av Derrick VanArnam [MSFT],
Senast uppdaterad: 2017-10-26

Get started with Azure Data Catalog

A sample that shows you how to authenticate with Azure AD to Register, Search, and Delete a data asset using the Data Catalog REST API.

dvana av Derrick VanArnam [MSFT],
Senast uppdaterad: 2017-10-26

Get started with Azure Data Catalog using Service Principal

Shows how to create an Azure Data Catalog by using service principal authentication

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2017-12-02

Publish relationship information to data catalog

Publish relationship information to data catalog

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2017-10-26

Data Catalog Import/Export sample tool

A sample about how to use the Azure Data Catalog REST API to fetch information from the Azure Data Catalog and how to register items with the catalog.

dvana av Derrick VanArnam [MSFT],
Senast uppdaterad: 2017-10-26

Bulk import glossary terms into Azure Data Catalog

This sample shows you how to import glossary terms from CSV files to an Azure Data Catalog glossary.

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2017-05-05

Import relationship information into data catalog

Import relationship information into data catalog

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Senast uppdaterad: 2017-10-26