Kodexempel för Azure

Lär dig att samverka med Azure-tjänsterna via kod

4 kodexempel överensstämmer med ditt filter

PHP Web Application with Azure AD B2C

A PHP web application that authenticates users with Azure AD B2C using OpenID Connect.

  • Azure Active Directory B2C
  • PHP
t-olhuan av t-olhuan,
Senast uppdaterad: 2018-01-15

Integrate Azure AD B2C into an Objective-C iOS application using ROPC

iOS sample demonstrating how to sign into Azure AD B2C using ROPC

  • Azure Active Directory B2C
  • iOS
parakhj av Parakh Jain,
Senast uppdaterad: 2018-04-29

Integrate Azure AD B2C natively into an Android application using ROPC

An Android sample that demonstrates how to use AppAuth to sign into Azure AD B2C using ROPC

  • Azure Active Directory B2C
  • Android
parakhj av Parakh Jain,
Senast uppdaterad: 2018-04-29

Single-Page Application built using Angular2.4 and MSAL.js with Azure AD B2C

A single page app implemented using Angular 2.4.5 that signs up & signs in users using Azure AD B2C and calls a web API using OAuth 2.0 access tokens. http://aka.ms/aadb2c

  • Azure Active Directory B2C
  • JavaScript
parakhj av Parakh Jain,
Senast uppdaterad: 2018-05-29