IT 领导者指南:《利用 SAP on Azure 实现 IT 转型》

关于 SAP 云部署的免费白皮书

Den här resursen är tillgänglig på 中文.

Publicerad: 2019-01-18

当今的 IT 环境需要灵活性和敏捷性,传统的 SAP 应用程序部署方法可能会限制你成功地实现其全部价值。而 Microsoft Azure 提供的新一代 SAP 部署选项则可通过利用 SAP 认证的按需基础架构、专业化服务和灵活执行来保持 IT 灵活性。

下载此白皮书,了解如何获取完整、可扩展的解决方案以将 SAP 环境迁移到云。了解 Azure 如何基于与 SAP 20 年的战略合作伙伴关系而构建,以帮助你: 
  • 在几分钟而不是几周内提升 SAP 基础架构。
  • 借助内置功能扩展到 S/4HANA。
  • 借助用于备份和灾难恢复的内置服务简化 IT 管理。
  • 借助高性能的 SAP HANA 基础架构,无缝迁移到 S/4HANA。
  • 借助 Azure 的安全功能和超过 85 个合规性产品(多于其他任何云),确保企业的安全。

Logga in med valfritt konto

- Eller -

Berätta lite om dig själv.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om lösningar för företag och organisationer samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande