Blir det några beräkningsavgifter utöver avgifter för VNET-peering?

Nej, du betalar för andra resurser som vanligt. Varken VNET-peering eller global VNET-peering medför beräkningskostnader.

Virtual Network

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig att importera/exportera.

  • Nej, ingen avgift tillkommer för dataöverföring inom ett virtuellt nätverk.

  • Lär dig hur du hanterar DNS-poster.

  • Lär dig hur du konfigurerar Traffic Manager.

  • Lär dig hur du skyddar DNS.