Skiljer sig prissättningen efter region eller zon?

För global VNET-peering varierar priserna beroende på vilken zon dina virtuella nätverk finns i.

Virtual Network

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig att importera/exportera.

  • Nej, ingen avgift tillkommer för dataöverföring inom ett virtuellt nätverk.

  • Lär dig hur du hanterar DNS-poster.

  • Lär dig hur du konfigurerar Traffic Manager.

  • Lär dig hur du skyddar DNS.