Varför ska jag använda tjänsten Language Understanding?

Language Understanding (LUIS) är en tjänst som baseras på maskininlärning och som bygger in naturligt språk i appar, robotar och IoT-enheter. Med LUIS kan du snabbt skapa företagsfärdiga anpassade modeller som fortsätter att förbättras.

Azure Bot Service

Relaterade frågor och svar