När påbörjas och upphör ExpressRoute-faktureringen?

ExpressRoute-faktureringen påbörjas när en tjänstnyckel utfärdas till kunden, och upphör när (1) en kund begär att en krets ska tas bort OCH (2) Exchange-providern eller nättjänstleverantören har tagit bort etableringen av kretsen.

Azure ExpressRoute

Relaterade frågor och svar

  • Du kan debiteras ytterligare avgifter av tjänstleverantören för anslutningen till ExpressRoute. Kontakta tjänstleverantören om du har frågor om deras priser.

  • Ja. På Office 365-sidan finns vägledning, rekommendationer och implementeringssteg för att använda ExpressRoute med Office 365. Office 365-licens måste skaffas separat. Du måste köpa en ExpressRoute Premium-krets för att använda Office 365 med ExpressRoute. Vidare kommer du att debiteras för dataöverföring (baserat på konsumtion) om du väljer prisplanen ExpressRoute för förbrukade data. Mer information finns på sidan med teknisk dokumentation för ExpressRoute

  • Du kan öka porthastigheten när som helst utan något avbrott. Du kan minska porthastigheten genom att radera kretsen under existerande prisplan och återskapa den under den nya prisplanen. Samordna gärna med din tjänstleverantör för att tillhandahålla den nya kretsen

  • Det beror på kretsstorlek, användning och region. Alternativet Obegränsade data passar bäst om du har höga användningsnivåer, medan alternativet Förbrukade data passar bäst vid låga användningsnivåer.

  • Du kan ändra din prisplan från förbrukade data till obegränsade när som helst utan något avbrott. Du kan ändra prisplanen från obegränsade till förbrukade data genom att radera kretsen under den obegränsade prisplanen och återskapa den under prisplanen för förbrukade data. Samordna gärna med din tjänstleverantör för att tillhandahålla den nya kretsen. Mer information finns på sidan med teknisk dokumentation för ExpressRoute

  • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För ExpressRoute motsvarar följande regioner Zon 1, 2, 3 och Government: Zon 1: USA, västra; USA, östra; USA, norra centrala; USA, södra centrala; USA, östra 2; USA, centrala; Europa, västra; Europa, norra; Frankrike, centrala; Frankrike, södra; Kanada, östra; Kanada, centrala Zon 2: Asien, östra; Asien, sydöstra; Australien, östra; Australien, sydöstra; Japan, östra; Japan, västra; Sydkorea, centrala; Sydkorea, södra; Indien, södra; Indien, västra; Indien, centrala Zon 3: Södra Brasilien Förvaltningszon: US Gov, Iowa; US Gov, Virginia