När kan jag använda mina kostnadsfria krediter?

Använd din kredit på 200 USD på valfria Azure-produkter under de första 30 dagarna efter att du registrerat dig för ett kostnadsfritt konto. Efter de 30 dagarna eller när du har använt din kredit på 200 USD kan du fortsätta använda de över 25 tjänster som alltid är kostnadsfria efter att du uppgraderat ditt konto till en Betala per användning-prenumeration på Azure och tagit bort utgiftsgränsen. Om du bara använder de tjänstkvoter som ingår för tjänster som alltid är kostnadsfria behöver du inte betala något.

Related questions and answers

  • Nej. Du blir inte automatiskt registrerad av Microsoft om du har volymprenumerationer för utbildning. Prenumerationerna med volymlicenser för utbildning omfattar EES (Enrollment for Education Solutions), OVS-ES (Open Value Subscription Agreement for Education Solutions), Campus Agreement samt School Agreement. Du måste registrera dig i Azure-utvecklarverktyg för utbildning med rätt kampanjkoder från prenumerationens välkomstmeddelande som du får via e-post för din volymlicens för utbildning. Du måste även förnya prenumerationen när den upphör eftersom den inte förnyas automatiskt. Om du inte hittar kampanjkoden bör du kontakta oss.

  • Nej. Studenterna behöver inte ett Office 365-konto, men om de har tillgång till ditt Active Directory-konto använder de samma autentiseringsuppgifter för att logga in på programvaran. Om studenterna inte använder Active Directory måste de skapa ett Microsoft-konto (om de inte redan har ett sådant) med samma e-postadress som du gav dem.

  • Som prenumerant på Azure-utvecklarverktyg för utbildning får din skola eller institution tillgång till Education Hub Store. Studenterna använder sina molntjänster via Education Hub Store, som finns i Azure-portalen. Studenterna loggar in på Azure-portalen med autentiseringsuppgifterna för lärosätet (eller för Azure-utvecklarverktyg för utbildning), öppnar Education Hub Store och väljer tillgängliga programnedladdningar.

  • I Microsofts sekretesspolicy beskrivs de personliga data som Microsoft samlar in, hur data bearbetas samt varför de delas. Sekretesspolicyn omfattar olika produkter från Microsoft, däribland dess appar, enheter, servrar, tjänster, program och webbplatser. Den innehåller även produktspecifik information och en beskrivning av policyn gällande användning av cookies.

  • Azure-utvecklarverktyget för utbildning (hette tidigare Microsoft Imagine Standard och Premium) är ett prenumerationsbaserat erbjudande för certifierade skolor och institutioner. Det ger åtkomst till verktyg som ofta används inom STEM-program (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik). Utbildningspersonal och studenter får professionella verktyg, program och tjänster för utveckling och design från Microsoft. Det innehåller våra senaste tekniker och molntjänster som ger studenterna nya möjligheter. Dessutom erbjuds lärare ett brett utbud av resurser som gör att lektionerna stimulerar, engagerar och motiverar studenterna. Det här programmet har följande målsättningar:

    • Ge åtkomst till våra program och plattformar: Lärare och elever får tillgång till våra produkter och tekniker. Därmed får de valmöjligheter för både dagens och framtidens utbildning.
    • Ge stort mervärde: Dessa prenumerationsbaserade medlemskap ger enkel licenshantering per användare så att licenser inte behöver hanteras mellan flera olika miljöer. Programvara som hämtas via din prenumeration på Azure-utvecklarverktyg för utbildning är endast till för utbildningsändamål och ska inte användas för att köra institutionens infrastruktur.
  • Extrafunktionerna i Imagine Premium implementerades i Azure-utvecklarverktyg för utbildning i syfte att erbjuda en mer komplett lösning.