Vilka Powershell-cmdletar kan användas för användarhantering i Azure Active Directory?

Utforska tillgängliga PowerShell-cmdletar.

Azure Active Directory

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig hur du kommer åt Graph Explorer.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.

  • Lär dig hur du lägger till nya användare.

  • Utforska kodexempel.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.