Vad är syftet med utvecklarnivån?

Utvecklarnivån är avsedd för utvärdering av API Management, samt utveckling och funktionstest. Kunder bör inte använda den här nivån till produktion.

API Management

Relaterade frågor och svar

  • Nej. Det finns för närvarande inget alternativ för lokal distribution, men du kan rösta på uservoice om du skulle vilja ha en sådan funktion. Du kan däremot använda den Azure-baserade API-hanteringen med lokala system och data.

  • Kunder kan skala API Management genom att lägga till eller ta bort enheter. Varje enhets kapacitet beror på dess nivå. För standardnivån tillhandahålls exempelvis ett beräknat maximalt dataflöde på ungefär 2 500 begäranden per sekund. När du lägger till enheter skalas kapaciteten proportionerligt. Två standardenheter tillhandahåller till exempel ungefär 5 000 begäranden per sekund.