Vad är skillnaden mellan ”pris”, ”programvarupris” och ”totalt pris” i kostnadsstrukturen för virtuella dator-erbjudanden på Azure Marketplace?

Med ”pris” avses den virtuella Azure-datorns kostnad för att köra programvaran. Med "programvarupris" avses kostnaden för att köra Marketplace-utgivarens programvara på den virtuella Azure-datorn. Med ”totalt pris” avses den totala kostnaden för den virtuella Azure-datorn och Marketplace-utgivarens programvara på en virtuell Azure-dator.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.